Mercasa presenta un estudi per implantar un pool d'envasos

Els resultats de l’estudi es van presentar a la direcció de Mercabarna i als representants del Gremi de Majoristes de Fruites i Hortalisses (AGEM) en dues reunions, celebrades el 22 de juny, on es van copsar les opinions dels representants del polígon alimentari i dels empresaris envers aquest projecte, que ja funciona amb èxit a Mercabilbao.
El projecte proposa la creació d’un pool dins la merca, on es controlaria la circulació dels envasos reutilitzables que s’usen en les transaccions comercials. Aquí es donarien els envasos a productors i majoristes perquè comercialitzin els productes i, un cop els retornessin els detallistes, es faria la neteja, emmagatzematge i classificació d’aquests envasos per tornar-los a posar en circulació.
Segons l’estudi, aquest model permetria unificar els formats d’envasos, garantir la seva higiene i disminuir el nombre de pèrdues. Això beneficiaria el majorista ja que, apunta el document, tindria menys costos en aquest concepte i podria optimitzar l’espai a l’empresa, perquè la disminució dels models d’envasos facilitaria el seu apilament.
Per als mercats majoristes, aquest sistema ajudaria a reduir les despeses en gestió de residus i milloraria la imatge i mobilitat interna en el seu recinte, ja que hi hauria menys caixes abandonades.

L'estudi apunta que amb el pool es reduirien els models d'envasos