Reptes de futur dels majoristes hortofructícoles

L’estudi, encarregat per Mercabarna a una consultora especialitzada, es va desenvolupar a partir d’entrevistes amb clients i possibles clients de les empreses majoristes del recinte. Aquest treball va revelar que, tot i que la producció i el consum de fruites i hortalisses creix de manera constant, el canal majorista hortofructícola està perdent quota de mercat. La compra en origen que realitza la gran distribució, l’augment de consum de IV i V gammes i la major demanda de productes hortofructícoles ecològics i de proximitat en serien alguns dels motius.
Tenint en compte aquest panorama, l’estudi proposa diversos reptes estratègics per potenciar la competitivitat de les empreses. Una estratègia vàlida seria reorientar l’activitat per oferir solucions al canal Horeco (hosteleria, restauració i col·lectivitats).
Un altre sortida per als majoristes seria la de crear una cadena detallista especialitzada a zones d’Espanya on aquest model no estigui tan desenvolupat. O crear una central de compra i serveis –si cal, associant-se amb d’altres majoristes- per abastir detallistes tradicionals i cadenes especialitzades, i també al canal Horeco. O col·laborar amb les cooperatives per fer arribar més lluny els seus productes, ja que el majorista aportaria, per exemple, cartera de clients i les certificacions que facilitarien, fins i tot, l’exportació.
En qualsevol dels casos, trobar partners que permetin l’empresa majorista obrir nous horitzons seria una de les claus per garantir la continuïtat del negoci.
Per a més informació: www.mercabarna.com/intranet.

Moment de la presentació dels reptes de futur de les empreses majorites de fruites i hortalisses