Factura electrònica

A partir del 01/08/2017, Mercabarna només acceptarà les factures que superin els 5.000€ en format electrònic. A partir de 01/01/2018 la norma afectarà a totes les factures, independentment del seu import, retornant al proveïdor les factures rebudes en format paper, PDF o qualsevol altre que no sigui la tramesa electrònica.

El codi DIR3 de Mercabarna és: LA0009792


Accés al manual per a la confecció i lliurament de factures electròniques a Mercabarna 

Podeu presentar les vostres factures electrònicament, a través del portal gratuït B2B. Per utilitzar el servei cal donar-se d'alta a l'enllaç indicat i seguir les instruccions de registre. 

https://www.b2brouter.net/ca/