Relació d’alts càrrecs, retribucions, indemnitzacions i dietes

Nom del càrrec Nom i cognoms del gerent DNI Correu electrònic Retribució anual Indemnització
Director general José Enrique Tejedo Fernández 36.960.709P mb(ELIMINAR)@mercabarna.cat 105.000,00€ L'establerta per normativa legal vigent