Personal laboral i eventual


1. Relació de llocs de treball de personal laboral i eventual

  • 136 treballadors
  • 125 treballadors fixes
  • 11 Treballadors temporals
Lloc de treball Fix Temporal
Adjunts Cap 3  
Administratius departament 9  
Administrador 2  
Agent Medi Ambiental 3 2
Analista TIC 1  
Auxiliar departament 4 1
Cap  departament 8  
Centraleta Centre de Control T.N. 1  
Comercial  1  
Controlador de Mercat 26 3
Coordinador  5  
Delineant CAD 1  
Directors 5  
Director General 1  
Electricista 4 1
Encarregat Manteniment i Obres 1  
Fontaner - Electricista 4  
Jardiner 1  
Mecànic 3 1
Operàri Departament bàscula decomiso 1  
Operari Medi Ambient / EDAR 4  
Ordenança d'Administratiu 1  
Pintor 1  
Responsable  17  
Responsable departament 3  
Secretari/a 1  
Sotsdir. General i Dir. Àrea de Gestió 1  
Tècnic/a  13 3
Total 125 11


2. Plantilla i relació de llocs de contractes temporals no vinculats a cap lloc de treball

No tenim contractes temporals no vinculats a cap lloc de treball.


3. Convenis, acords i pactes

Descarregar el conveni col·lectiu


4. Oferta laboral i promoció de personal

Convocatòria Núm. Places Termini de presentació Resolució convocatòria
1/2015 Operari Medi ambient i EDAR 1 4/12/2015 Informe final 24/12/2015
2/2015 Tècnic comptable 1 4/12/2015 Informe final 28/12/2015
3/2015 Tècnic comunicació 1 4/12/2015 Informe final 28/12/2015

1/2016 Analista d’aplicacions i sistemes de dades

18/01/2016 Informe final 02/02/2016

2/2016 Comercial junior

1 18/01/2016 Informe final 02/02/2016
3/2016 Tècnic de Consultoria Internacional 1 1/03/2016 Informe final 15/03/2016
4/2016 Controlador de Mercat 2 11/02/2016 Informe final 26/02/2016
5/2016 Assistent al Mercat Central de Fruites i Hortalisses 1 18/03/2016 Informe final 11/04/2016
6/2016 Auxiliar Administratiu de Relacions Laborals 1 24/03/2016 Informe final 12/04/2016
7/2016 Responsable de Mercabarna-Flor 1 18/04/2016 Informe final 10/05/2016
8/2016 Tècnic/a de Verificació de Processos 1 3/06/2016 Informe final 27/06/2016
9/2016 Coordinador de Responsabilitat Social Corporativa 1 20/06/2016 Informe final 28/07/2016
10/2016 Cap de Línia de l’Escorxador 1 12/09/2016 Informe final 11/10/2016
11/2016 Assistent del Mercat de Fruites i Hortalisses 1 24/10/2016 Informe final 04/11/2016
12/2016 Tècnic de Manteniment (Electricista) 1 27/11/2016 Informe final 19/12/2016
13/2016 Director/a de RRHH 1 09/12/2016 Informe final 14/02/2017
14/2016 Coordinador/a de Formació 1 08/01/2017 Informe final 02/02/2017
1/2017 Mecànic 1 2/04/2017 Informe final 28/04/2017
2/2017 Operari Medi Ambient i Neteja / EDAR 1 17/04/2017 Informe final 22/05/2017
3/2017 Controlador de Mercat 1 30/04/2017 Informe final 29/05/2017
4/2017 Tècnic de qualitat 1 28/05/2017 Informe final 12/06/2017
5/2017 Responsable de Manteniment d’Instal·lacions  1 11/06/2017 Informe final 25/08/2017
6/2017 Electricista 1 18/10/2017 Informe final 08/11/2017
7/2017 Tècnic de Comunicació 1 10/11/2017 Informe final 30/11/2017
8/2017 Cap de Comunicació 1 15/12/2017 Informe final 02/02/2018
1/2018 Controlador de Mercats 2 31/01/2018 Informe final 23/02/2018
2/2018 Mecànic 2 05/02/2018 Informe final 28/03/2018
3/2018 Responsable de Manteniment d’Instal·lacions 1 04/03/2018 Informe final 04/04/2018
4/2018 Auxiliar de Manteniment 1 15/04/2018 Informe final 08/05/2018
5/2018 Director/a d’Explotació i Comercial 1 17/06/2018 Informe final 26/07/2018
6/2018 Responsable Mercat Fruites

1

15/06/2018 Informe final 12/07/2018
7/2018 Secretariat i Admin. Producció (Escorxador) 1 22/06/2018 Informe final 04/07/2018
8/2018 Veterinari (Tècnic de qualitat i benestar animal)

1

28/06/2018 Informe final 17/07/2018
9/2018 Cap de Línia Escorxador 1 23/10/2018 Informe final 09/11/2018
10/2018 Responsable d’Integració de Sistemes i Serveis 1 11/11/2018 Informe final 12/03/2019
11/2018 Controlador de mercat 2 11/02/2019 Informe final 25/02/2019
1/2019 Agent Mediambiental 1 12/03/2019 Informe final 01/04/2019
2/2019 Tècnic/a Serveis Jurídics Junior 1 15/04/2019 Informe final 31/05/2019
3/2019 Electricista 1 31/05/2019 Informe final 28/06/2019
4/2019 Tècnic/a Serveis Jurídics Junior 1 13/09/2019 Informe final 04/10/2019
5/2019 Coordinador/a d’administració i comptabilitat

1

22/09/2019 Informe final 20/11/2019
6/2019 Mecànic 1 13/11/2019 Desert
7/2019 Cap d’Infraestructures 1 27/12/2019 Informe final 19/02/2020
1/2020 Coordinador/a de les accions de RSC 1 21/06/2020 Informe final 22/07/2020
2/2020 Agent Mediambiental 1 26/06/2020 Informe final 10/07/2020
3/2020 Responsable d'Integració de Sistemes i Serveis 1 18/06/2020 Informe final 15/12/2020
4/2020 Controlador/a de Mercat 1 18/10/2020 Informe final 03/11/2020
1/2021 Tècnic/a de Màrqueting i Comunicació 1 31/05/2021 Informe final 09/07/2021
2/2021 Tècnic/a d’Obres 1 16/06/2021  
3/2021 Coordinador/a d’administració i comptabilitat 1

17/09/2021

 

5. Pla de formació

Descarregar el Pla de Formació de 2021 (1r trimestre)