Aquestes són les dades clau de l'impost al plàstic

Novembre 2022

Resumim els principals elements del nou tipus impositiu que gravarà els envasos plàstics no reutilitzables.

El 22 de novembre es va celebrar una jornada tècnica per donar a conèixer els aspectes més destacats de la Llei 07/2022 de residus i sòls contaminants. La sessió, que va impartir Adrià Llacuna, director de projectes de market AAD, es va centrar en l’aprovació d’un impost especial sobre els envasos plàstics no reutilitzables. Aquest nou tipus impositiu entrarà en vigor l’1 de gener de 2023 i impactarà especialment a les empreses del sector alimentari.

Aquestes són les dades clau de l’impost:

  • Àmbit d’aplicació: envasos de plàstic no reutilitzables, tant si es presenten buits com si contenen, protegeixen, distribueixen o presenten mercaderies. També inclou preformes, làmines termoplàstiques i sistemes de tancament amb les que s’elaboren envasos.
  • Fet imposable: fabricació, importació o adquisició intracomunitària d’envasos plàstics no reutilitzables (buits o plens, envàs complet o preforma, taps i tancaments) a Espanya.
  • Base imposable: quantitat en kg de plàstic verge no reutilitzable. No computa el % de plàstic reciclat o el pes d’altres materials.
  • Tipus impositiu: 0,45 €/kg de plàstic no reutilitzable.
  • No estan subjectes a l’impost les pintures, tintes, laques i adhesius destinats a la fabricació d’envasos.
  • Queden exempts els envasos de productes sanitaris, medicaments i d’ús hospitalari; plàstics per a embalar farratges o cereals d’ús agrícola.
  • S’aplicaran deduccions o devolucions en els envasos enviats fora d’Espanya, els que finalment es reutilitzin o els no utilitzables, destruïts o retornats.
  • Els fabricants i adquirents intracomunitaris d’envasos plàstics d’un sol ús estan obligats a inscriure’s al registre territorial de l’impost especial sobre envasos plàstics a partir de l’1 de desembre de 2022.

L’Agència Tributària ha habilitat una bústia de consultes (impuestoplastico.adu(ELIMINAR)@correo.aeat.es) i es pot sol·licitar informació a través d’una trucada immediata o cita prèvia.

Descarrega la presentació

Assistents a la jornada organitzada per Mercabarna
L'impost grava els envasos de plàstic no reutilitzable