Es realitzen millores en la senyalització viària 

Setembre 2021

Mercabarna vol conscienciar els usuaris sobre el compliment de les normes de seguretat viària dins del polígon alimentari, reforçant la senyalització que dona prioritat de pas al vianant.

En aquesta ocasió s’han reforçat tres senyalitzacions al recinte. En primer lloc, s’ha traçat un camí segur mitjançat la senyalitzaió del peató blau al terra que dirigeix al usuari cap a les portes de l’estació del Metro de Mercabarna. En segon lloc, s’ha limitat la velocitat al recinte als 20 km/h. Per altra banda, s’han reforçat el pasos de peatons de color vermell i blanc afegint el títol “Atura’t, mira, creua”.

En tots els casos, es tracta de normes bàsiques de seguretat viària que poden evitar incidents i ensurts als usuaris.

Senyal de camí segur
Atura't, Mira, Creua