Neix MercabarnaJobs, un portal per impulsar i facilitar la captació de talent en el sector agroalimentari

Gener 2020

El 66% dels peixaters, carnissers, venedors de fruites i floristes formats a Mercabarna troba feina.

Mercabarna ha presentat avui el nou portal, MercabarnaJobs. Es tracta d'una plataforma online nascuda amb l'objectiu d'impulsar i facilitar la captació de talent a les empreses del polígon alimentari.

MercabarnaJobs posarà en contacte candidats que busquen feina al sector agroalimentari amb les empreses situades a Mercabarna, que habitualment es troben en situació de cerca continuada de treballadors. El portal contribuirà a centralitzar les ofertes i demandes laborals, les hi donarà més visibilitat i, a la vegada, ajudarà a les empreses a agilitzar i gestionar la incorporació de talent.

Els perfils laborals més demandats habitualment per les empreses de Mercabarna són els comercials i els relacionats amb la logística i la manipulació d'aliments. Els candidats i les empreses podran fer ús d'aquest portal registrant-se a mercabarnajobs.mercabarna.es.

Mercabarna, un dels principals pols d'ocupació de Catalunya

L'agroalimentari és el principal sector econòmic de Catalunya. Si tenim en compte tota la seva cadena, des de l'agricultor fins al detallista o el restaurador, hi ha quasi 75.000 empreses que ocupen 268.000 treballadors. En aquest entorn, Mercabarna, que té més de 700 empreses agroalimentàries amb uns 7.500 treballadors directes i 23.000 professionals de l’alimentació que conflueixen cada dia, esdevé un dels principals pols d'ocupació de Catalunya.  

Elevat índex d'ocupació de professions agroalimentàries

Aquesta nova eina, a més, contribuirà a la col·locació dels alumnes dels cursos ocupacionals que organitzen els Serveis de Formació de Mercabarna cada any i permetrà incrementar el seu índex d'inserció laboral, que ja de per si és força elevat. Al 2019, s'han impartit 20 cursos de peixateria, carnisseria, floristeria, venda de fruites i hortalisses i mosso de magatzem. Dels 228 alumnes participants en aquests cursos, el 66% ha trobat feina a empreses de Mercabarna, petits i mitjans comerços detallistes i cadenes de supermercats.

Portal web MercabarnaJobs