Els usuaris del Punt Verd necessitaran un codi de productor de residus

Febrer 2019

En compliment de la nova normativa, les empreses de Mercabarna que produeixen rebuig o generen residus perillosos (piles, fluorescents...) hauran de donar-se d'alta com a productors de residus a l'Agència Catalana de Residus (ARC). Aquest codi, que es tramita de forma senzilla mitjançant la pàgina web de l'ARC, els permetrà fer servir el Punt Verd del recinte. En el cas que una empresa tingui més d'un centre de producció, caldrà que cadascun d'ells obtingui un codi propi.

Des del 2002, Mercabarna disposa del Punt Verd, una deixalleria especialitzada on les firmes de la Unitat Alimentària poden llençar els residus derivats de la seva activitat comercial. Així mateix, quan es tracta de volums més petits, les empreses ubicades als Mercats Centrals poden utilitzar els contenidors-competidors que es troben al costat dels pavellons.   

Imatge del punt verd de Mercabarna