Mercabarna se suma al Pacte Mundial de l'ONU

Febrer 2019

Les organitzacions que s'hi adhereixen es comprometen a incorporar un enfocament social en el desenvolupament de la seva activitat.

Amb l'objectiu de seguir aprofundint en la transparència de la seva gestió, Mercabarna ha signat el Pacte Mundial de l'Organització de les Nacions Unides (ONU). Aquest compromís fa que les empreses i organismes adherits basin la seva estratègia en l'ètica i la sostenibilitat i promoguin dins de la seva àrea d'influència determinats valors. En aquest sentit, s'estableixen deu principis bàsics que engloben el respecte dels drets humans, el foment de la igualtat d'oportunitats, la protecció del medi ambient i la lluita contra la corrupció. Alhora, aquests principis estan vinculats amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), que s'emmarquen en l'Agenda 2030 de l'ONU.

L'any passat Mercabarna va publicar la seva primera Memòria de Sostenibilitat, en el qual s'analitzava de quina manera la seva activitat empresarial s'alineava amb la consecució dels ODS. Així doncs, l'adhesió al Pacte significa un nou pas endavant per posar en relleu el caràcter transversal de la responsabilitat social corporativa.