Actuacions per reformar el Mercat Central de Fruites i Hortalisses

Juliol 2016

Durant els propers mesos, es faran obres a la zona de marquesines -on els agricultors dels voltants venen els seus productes- i a la de les cooperatives -situada al final al pavelló G-, per tal de modernitzar aquests dos espais.

D'altra banda, en el que queda d'any s'iniciaran els treballs per canviar les cobertes dels pavellons E i F, es renovarà la baixa tensió i l'enllumenat, es millorarà la protecció contraincendis dels edificis i es reformaran els lavabos del Mercat. En tots els casos, es compatibilitzarà la realització de les accions amb l'activitat habitual de les companyies que hi operen.

Aquestes obres s'emmarquen en el pla de modernització del Mercat Central de Fruites i Hortalisses, acordades per l'Ajuntament de Barcelona, Mercabarna, l'AGEM i els representants de les cooperatives agrícoles del Mercat. La principal acció realitzada al 2015 va ser la renovació del sistema de subministrament d'aigua, que va consistir en la centralització dels comptadors i en el canvi de la canalització general i fins a cada parada. 

Les cobertes dels pavellons es canviaran de forma progressiva