Nou projecte contra el malbaratament alimentari

Novembre 2015

Mercabarna ha encarregat un estudi a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i a la Plataforma Aprofitem els Aliments (PPA) per tipificar el volum de pèrdues alimentàries que es produeixen en l'activitat del recinte i oferir línies de treball per reduir-les a la mínima expressió.  

L'objectiu del treball és fer un diagnòstic sobre el volum de malbaratament alimentari que es produeix per l'activitat de tots els operadors de Mercabarna (productors, majoristes i compradors) per dimensionar-lo, analitzar-ne les causes i explorar la percepció dels actors que hi participen. Finalment es proposaran accions concretes d'intervenció per reduir aquest malbaratament i millorar l'operativa de gestió dels residus orgànics.

"Aquest projecte mostra la nostra voluntat de seguir cercant solucions que ens ajudin en la lluita contra el malbaratament alimentari. Les accions que sorgeixin se sumaran a les que ja fem des de fa molts anys, com és la col·laboració amb el Banc del Aliments", explica Josep Tejedo, director general de Mercabarna. 

En aquest treball, que es preveu que estigui enllestit a finals d'any, hi participa l'Oficina de Medi Ambient de la UAB, l'empresa especialitzada en consultoria social Spora i la PAA. 

Mercabarna col·labora des de fa anys amb el Banc dels Aliments