Finalitza la primera obra del projecte de remodelació del Mercat Central de Fruites i Hortalisses

Novembre 2015

La renovació de la xarxa d'abastiment d'aigua dels 7 pavellons ha estat la primera actuació que s'ha dut a terme dins del projecte de modernització del Mercat Central de Fruites i Hortalisses. Aquesta actuació ha suposat una actualització de les infraestructures que donen aquest servei, adaptant-les a les últimes normatives sanitàries i de seguretat.

Actualment, s'està fent un estudi per determinar la millor solució tècnica per renovar la coberta i els sistemes de protecció antiincendis