Mercabarna obté el certificat AENOR per prevenir els delictes penals de representants o treballadors


Mercabarna ha obtingut el certificat del seu sistema de Compliance penal, per tal de poder complir amb els requisits de l'article 31bis del Codi penal. Aquest article preveu la possibilitat que les empreses puguin dotar-se d'una sèrie de procediments per prevenir els delictes que puguin cometre els seus representants o treballadors en l'exercici de la seva activitat.