Tendències i reptes del sector agroalimentari

Data:
Hora: 9:00h
Lloc: C/Major de Mercabarna, 76 (Centre Directiu-Sala d'Actes) 

El 2 de juliol, s'inaugura la primera universitat d'estiu que organitza Mercabarna. Sota el lema 'La sostenibilitat a la cadena agroalimentària', els diferents ponents tractaran sobre les tendències i els principals reptes del sector agroalimentari. La trobada, que compta amb la col·laboració de l'Escola Superior d'Agricultura de Barcelona de la Universitat Politècnica de Catalunya (ESAB-UPC) i d'AECOC (Associació d' empreses del gran consum) reunirà a un centenar de professionals i estudiants del sector agroalimentari. 

Per a més informació,
Departament de Mitjans de Comunicació
93 556 35 08/ 93 556 30 00
lapuente(ELIMINAR)@mercabarna.cat
www.mercabarna.es