Jornada Peix dels nostres mars: més a prop, més fresc

Data:
Hora: 9h
Lloc: Sala d’actes de l’Edifici del Centre Directiu de Mercabarna (com arrribar)

El proper dimarts, 1 de desembre, se celebrarà la jornada 'Peix dels nostres mars: més a prop, més fresc', organitzada pel Clúster Alimentari de Barcelona, el Clúster Acuiplus i Mercabarna. La jornada té com a objectiu promoure l'aqüicultura i el peix de proximitat com a aliments de consum sostenible, davant l'augment de la demanda social d'aquests anys.

Per a més informació,
Departament de Mitjans de Comunicació
93 556 35 08/ 93 556 30 00
lapuente(ELIMINAR)@mercabarna.cat
www.mercabarna.es