Programa d'incentivació fotovoltaica

programa incentivacio fotovoltaica mercabarna

BASES REGULADORES PROGRAMA D'INCENTIVACIÓ DEL PLA D'AUTOCONSUM DE MERCABARNA PER A LA TRANSICIÓ ENERGÈTICA: MECANISME D'INCENTIVACIO I COMPENSACIÓ DE LA INVERSIÓ

L'objecte del Programa és d'incentivar a les empreses a sumar-se al Pla d'Autoconsum de Mercabarna per a la transició energètica, mitjançant la instal·lació de plaques fotovoltaiques en les cobertes de les seves naus (empreses amb naus de la seva propietat) o mitjançant la contractació d'energia fotovoltaica d'autoconsum, (empreses ubicades en edificis propietat de Mercabarna) amb la finalitat d'aconseguir la màxima energia fotovoltaica en modalitat d'autoconsum, la reducció de les emissions de COi un preu de l'energia elèctrica més competitiu.

MECANISME D'INCENTIVACIO I COMPENSACIÓ DE LA INVERSIÓ:  Durant els anys 2022 i 2023, a aquelles empreses ubicades a la ZAC i/o al 22AL que es dediquin a l'activitat agroalimentària i/o a oferir serveis a aquesta, en naus de la seva propietat, o ubicades a la ZAC o a Mercabarna-flor, en edificis propietat de Mercabarna, que s'adhereixin al programa d'instal·lació de plaques fotovoltaiques, en el moment de dur a terme la revisió de la renda del seus contractes, se'ls aplicarà una bonificació equivalent a aplicar l'Índex de Preus al Consum excloent els components de l'índex energètic i el dels aliments no processats.

Bases reguladores

Annex 1

Annex 2

Annex 3

Annex 4

Annex 5