Sacrifici, Preparació de la canal i especejament d'animals

15 places

Dates de celebració: Del 7 de gener al 29 de maig de 2020

Data límit d'inscripció:

Inscriu-te

Horari

De dilluns a divendres de 9 h a 14 h

Durada

480 hores

Lloc

Serveis de Formació de Mercabarna
Carrer Major de Mercabarna 76
Centre Directiu 3a planta
08040 Barcelona

Com arribar a Mercabarna

Temari

  • Sacrifici , preparació de la canal i especejament d'animals
  • Manipulació d’aliments, seguretat i protecció ambiental
  • Especejament i tecnologia de la carn
  • Operacions i control de magatzem de productes carnis 
  • Pràctiques professionals no laborals

Objectius del curs

Realitzar les operacions de valoració, sacrifici i preparació de diferents espècies animals, preparant a aquests per al sacrifici. Especejar canals i obtenir peces i despulles comestibles . Classificar i emmagatzemar el producte final, complint la normativa tecnicosanitària vigent. Manipular la maquinària i equips corresponents, tenint cura de la neteja de les instal·lacions i els instruments.

Informació addicional

Aquest és un curs de nivell 2 de Formació Ocupacional adreçat a persones que es troben en situació d’atur.

El requisit mínim de formació per poder accedir és haver finalitzat la ESO (Titulacions obtingudes fora d’Espanya han d’estar homologades)

Preu

Gratuït subvencionat

Contacte

Telèfon: 93 556 34 56

E-mail: formacio(ELIMINAR)@mercabarna.es

Organitza

Serveis de Formació de Mercabarna