Mercabarna actualitza el seu canal de denúncies internes

Novembre 2022

Els canvis al canal garanteixen l’anonimat de les denúncies i la confidencialitat de les persones implicades.

Mercabarna ha actualitzat el canal de denúncies internes amb l’objectiu d’adaptar-ne el seu funcionament als criteris del Projecte de llei de protecció de l’informant, que recull la legislació europea en aquesta matèria.

Gràcies als canvis implementats, es garanteix:

  • La presentació de denúncies anònimes.
  • La protecció de les persones denunciants de possibles represàlies pel fet d'utilitzar el canal.
  • La confidencialitat de la identitat de les persones denunciants i de les persones afectades pels fets denunciats.

El canal de denúncies és un dels elements fonamentals del Sistema de Compliance de Mercabarna, ja que ofereix una via perquè qualsevol persona o empresa vinculada a l'organització, ja sigui en condició de treballador/a o administrador/a, o bé de col·laborador/a extern (persones proveïdores o clients), pugui posar en coneixement de Mercabarna qualsevol conducta que consideri que pot ser constitutiva de delicte.

Enllaços relacionats

Mercabarna