Previsió de venda de roses per Sant Jordi

Data:
Hora: 7:50h
Lloc: Mercabarna-flor. Sala d'actes (1a planta)

A la roda de premsa s'explicarà com pot afectar la pandèmia a la venda de roses a Catalunya durant la Diada, així com els orígens, preus, varietats que més es comercialitzaran i tendències en arranjaments de la tradicional flor, enguany.
En finalitzar la roda de premsa es visitaran les parades majoristes del Mercat especialitzades en roses.

Per a més informació,
Departament de Mitjans de Comunicació
93 556 35 08/ 93 556 30 00
lapuente(ELIMINAR)@mercabarna.cat
www.mercabarna.es