Mercabarna-flor i l’associació de majoristes explicaran la previsió de vendes de roses per Sant Jordi

Data:
Hora: 8:00h
Lloc: Mercabarna-flor (com arribar) 

El proper dimecres, 19 d'abril, a les 8:00 hores del matí, Mercabarna-flor presentarà les previsions de vendes de roses per Sant Jordi, en un esmorzar amb la premsa al qual hi assistiran la regidora de Comerç i Mercats i presidenta de Mercabarna, Montserrat Ballarín i el president del Gremi de Majoristes de Mercabarna-flor, Miquel Batlle.

Per a més informació,
Departament de Mitjans de Comunicació
93 556 35 08/ 93 556 30 00
lapuente(ELIMINAR)@mercabarna.cat
www.mercabarna.es