Accés a Mercabarna

Els accessos a Mercabarna són controlats. Per accedir-hi s'ha de passar un peatge. Aquest sistema garanteix que només entrin al recinte aquelles persones que vénen a desenvolupar una activitat comercial professional, alhora que permet mantenir la seguretat i el control dels vehicles que accedeixen al recinte.

Formes de pagament

Tiquet d'accés

S'adquireix al peatge manual i dóna dret a accedir al recinte una sola vegada.

Targeta de prepagament

 • Adreçades a aquelles persones que vénen a Mercabarna amb certa regularitat.
 • Són recarregables.
 • Aquest sistema de pagament representa un estalvi de més del 40% respecte al tiquet d'accés.

Targeta d'abonament anual

 • Per als professionals que accedeixen al recinte amb molta freqüència.
 • Aquesta targeta ofereix entrades il·limitades a Mercabarna durant el període de vigència de la mateixa (de l'1 de febrer al 31 de gener de l'any següent).
 • L'usuari paga l'import d'aquesta targeta una vegada a l'any.

Estan exempts de pagament les motocicletes (han d'accedir pel peatge manual) i els serveis públics (autobusos i taxis).

Com adquirir una targeta

Targeta d'abonament anual

Adquisició per primera vegada

Es pot adquirir al Centre de Control que està situat a la planta baixa de l'edifici del Centre Directiu de Mercabarna. Si sou usuaris de Mercabarna-flor us heu d'adreçar les oficines de Direcció del Mercat (primera planta).

Documentació necessària:

 • Omplir el formulari de sol·licitud si és la primera vegada que la demana. Si el sol·licitant és una empresa, haurà d'adjuntar un document fiscal, mentre que els particulars o treballadors autònoms hauran d'aportar una fotocòpia del DNI. Aquests documents es poden entregar en mà al Centre de Control del Centre Directiu de Mercabarna o enviar-los per correu electrònic a emissiotargetes(ELIMINAR)@mercabarna.cat

A les 48 hores d'haver entregat el formulari s'ha de facilitar, en mà o per correu electrònic, la documentació següent:

 • Fotocòpia del permís de circulació del vehicle
 • Fotocòpia de la fitxa tècnica del vehicle

Si vol gaudir de descomptes especials, haurà de presentar també:

 • Si és treballador d'una empresa de Mercabarna: TC2, contracte de treball o nòmina.
 • Si és comerciant detallista: certificat que l'acrediti com a membre agremiat.
 • Si és productor: certificat del DARP que l'acrediti com a tal.
 • Si és transportista municipal ('camàlic'): certificat que l'acrediti com a tal.
 • Si és un treballador autònom que presta servei a empreses de Mercabarna: carta segellada per l'empresa de Mercabarna per la qual treballa.

Cost:

 • La targeta d'abonament anual té un cost de 8,65 € (més la tarifa aplicable). El pagament es pot fer mitjançant domiciliació bancària, targeta, xec i en efectiu.

Renovació online 

Podeu renovar les targetes d'abonament anual de la seva empresa a través de tiquetsacces.mercabarna.es. Com?

 1. Registreu-vos la primera vegada que accediu a la plataforma. 
 2. Quan rebeu la confirmació d'alta, accediu a l'àrea de client amb el nom d'usuari i contrasenya. 
 3. Accediu a Abonaments, cliqueu Renovar abonament i seleccioneu la targeta o targetes que vulgueu renovar. 
 4. El pagament s'haurà de realitzar amb targeta de crèdit. 
 5. En aquest mateix espai i durant 48 hores podreu consultar descarregar la factura en PDF.  

Targeta de prepagament

Adquisició per primera vegada

S'ha de dirigir al Centre de Control de Mercabarna, situat a la planta baixa de l'edifici del Centre Directiu. Si sou usuaris de Mercabarna-flor us heu d'adreçar les oficines de Direcció del Mercat (primera planta).

En el moment de sol·licitar la targeta cal presentar la documentació següent:

 • Fotocòpia del permís de circulació del vehicle
 • Fotocòpia de la fitxa tècnica del vehicle

Cost:

 • La targeta prepagament té un cost de 8,65 € (IVA inclòs).
 • La càrrega mínima inicial és de 10€. El pagament es pot fer en efectiu i amb targeta de crèdit o dèbit. 

Recàrrega

Es pot carregar la targeta tant al Centre de Control (planta baixa de l'edifici del Centre Directiu), així com en els peatges manuals dels accessos a Mercabarna. La càrrega mínima és de 10€.


Per a més informació

Tarifes

Tarifes d'entrada a Mercabarna 

Tipologia de vehicle Tiquet d'accés Targeta prepagament
(preu per un sol accés)
Targeta d'abonament
anual
T1 (vehicles d'alçada inferior a 1,85 m i 5,5 m de llarg) 2,20 € 1,14 € 135,87 €
T2 (vehicles d'alçada igual o superior a 1,85 m i fins a 5,5 m de llarg) 2,80 € 1,75 € 271,87 €
T3 (vehicles d'alçada igual o superior a 1,85 m i fins a 10,5 m de llarg) 5,70 € 3,51 € 543,60 €
T4 (vehicles d'alçada igual o superior a 1,85 m i de més de 10,5 m de llarg) 10 € 6,99 € 1.087,35 €
 

Tarifes d'entrada a Mercabarna-flor 

Tipologia de vehicle Tiquet d'1 dia Targeta multientrada (6 entrades) Targeta d'abonament anual
T1 (turisme) 2,20 € 7,20 € 39,92 €
T2 (furgoneta) 2,20 € 7,20 € 39,52 €
T3 (camions de 10,5m) 2,20 € 7,20 € 51,59 €

Sol·licita la factura dels tiquets d’accés a Mercabarna

Podeu demanar una factura per desgravar-vos l'IVA dels tiquets d'accés a la Unitat Alimentària i/o de la recàrrega de les targetes de prepagament. Accedeix al web tiquetsacces.mercabarna.es per sol·licitar la factura.