Accés a Mercabarna

Els accessos a Mercabarna són controlats. Per accedir-hi s'ha de passar un peatge. Aquest sistema garanteix que només entrin al recinte aquelles persones que vénen a desenvolupar una activitat comercial professional, alhora que permet mantenir la seguretat i el control dels vehicles que accedeixen al recinte.

Formes de pagament

Tiquet d'accés

S'adquireix al peatge manual i dóna dret a accedir al recinte una sola vegada.

Targeta de prepagament

 • Adreçades a aquelles persones que vénen a Mercabarna amb certa regularitat.
 • Són recarregables.
 • Aquest sistema de pagament representa un estalvi de més del 40% respecte al tiquet d'accés.

Targeta d'abonament anual

 • Per als professionals que accedeixen al recinte amb molta freqüència.
 • Aquesta targeta ofereix entrades il·limitades a Mercabarna durant el període de vigència de la mateixa (de l'1 de febrer al 31 de gener de l'any següent).
 • L'usuari paga l'import d'aquesta targeta una vegada a l'any.

Estan exempts de pagament les motocicletes (han d'accedir pel peatge manual) i els serveis públics (autobusos i taxis).

Com adquirir una targeta

Targeta d'abonament anual

Adquisició per primera vegada

Es pot adquirir al Centre de Control que està situat a la planta baixa de l'edifici del Centre Directiu de Mercabarna. Si sou usuaris de Mercabarna-flor us heu d'adreçar les oficines de Direcció del Mercat (primera planta).

Documentació necessària:

 • Omplir el formulari de sol·licitud si és la primera vegada que la demana. Si el sol·licitant és una empresa, haurà d'adjuntar un document fiscal, mentre que els particulars o treballadors autònoms hauran d'aportar una fotocòpia del DNI. A més, tant si és empresa com particular haurà d’aportar la fotocòpia del permís de circulació del vehicle i de de la fitxa tècnica del vehicle. Aquests documents es poden entregar en mà al Centre de Control del Centre Directiu de Mercabarna o enviar-los per correu electrònic a emissiotargetes(ELIMINAR)@mercabarna.cat

Si vol gaudir de descomptes especials, haurà de presentar també:

 • Si és treballador d'una empresa de Mercabarna: TC2, contracte de treball o nòmina.
 • Si és comerciant detallista: certificat que l'acrediti com a membre agremiat.
 • Si és productor: certificat del DARP que l'acrediti com a tal.
 • Si és transportista municipal ('camàlic'): certificat que l'acrediti com a tal.
 • Si és un treballador autònom que presta servei a empreses de Mercabarna: carta segellada per l'empresa de Mercabarna per la qual treballa.

Cost:

 • La targeta d'abonament anual té un cost de 8,85 € (més la tarifa aplicable). El pagament es pot fer mitjançant domiciliació bancària, targeta, xec i en efectiu.

Renovació online 

Podeu renovar les targetes d'abonament anual de la seva empresa a través de tiquetsacces.mercabarna.es. Com?

 1. Registreu-vos la primera vegada que accediu a la plataforma. 
 2. Quan rebeu la confirmació d'alta, accediu a l'àrea de client amb el nom d'usuari i contrasenya. 
 3. Accediu a Abonaments, cliqueu Renovar abonament i seleccioneu la targeta o targetes que vulgueu renovar. 
 4. El pagament s'haurà de realitzar amb targeta de crèdit. 
 5. En aquest mateix espai i durant 48 hores podreu consultar descarregar la factura en PDF.  

Targeta de prepagament

Adquisició per primera vegada

S'ha de dirigir al Centre de Control de Mercabarna, situat a la planta baixa de l'edifici del Centre Directiu. Si sou usuaris de Mercabarna-flor us heu d'adreçar les oficines de Direcció del Mercat (primera planta).

En el moment de sol·licitar la targeta cal presentar la documentació següent:

 • Fotocòpia del permís de circulació del vehicle
 • Fotocòpia de la fitxa tècnica del vehicle

Cost:

 • La targeta prepagament té un cost de 8,85 € (IVA inclòs).
 • La càrrega mínima inicial és de 10€. El pagament es pot fer en efectiu i amb targeta de crèdit o dèbit. 

Recàrrega

Es pot carregar la targeta de manera online, al Centre de Control (planta baixa de l'edifici del Centre Directiu) o als peatges manuals dels accessos a Mercabarna. La càrrega mínima és de 10€.

Renovació online 

Podeu recarregar les targetes de prepagament a través de tiquetsacces.mercabarna.es. Com?

 1. Registreu-vos la primera vegada que accediu a la plataforma. 
 2. Quan rebeu la confirmació d'alta, accediu a l'àrea de client amb el nom d'usuari i contrasenya. 
 3. Accediu a Recàrregues, cliqueu Recarregar i seleccioneu la targeta i import que vulgueu recarregar.
 4. El pagament s'haurà de realitzar amb targeta de crèdit. 
 5. Una vegada realitzada la recàrrega virtual, el saldo s'afegirà a la targeta en el primer pas pel peatge de Mercabarna. Quan s’efectuï el pas és necessari el saldo mínim d'una entrada.
 6. En un període de 48 hores podreu consultar descarregar les factures en PDF i consultar trànsits/saldos de la targeta.  

Aquest entorn web està orientat únicament a RECARREGAR targetes de prepagament ja existents o consultes relacionades amb aquestes, però no es podran fer modificacions ni altes noves. Per modificacions o altes noves hauran de seguir dirigint-se al centre emissor.


Per a més informació

Tarifes

Tarifes d'entrada a Mercabarna 

Tipologia de vehicle Tiquet d'accés Targeta prepagament
(preu per un sol accés)
Targeta d'abonament
anual
T1 (vehicles d'alçada inferior a 1,85 m i 5,5 m de llarg) 2,25 € 1,16 € 138,99 €
T2 (vehicles d'alçada igual o superior a 1,85 m i fins a 5,5 m de llarg) 2,85 € 1,79 € 278,13 €
T3 (vehicles d'alçada igual o superior a 1,85 m i fins a 10,5 m de llarg) 5,80 € 3,59 € 556,10 €
T4 (vehicles d'alçada igual o superior a 1,85 m i de més de 10,5 m de llarg) 10,20 € 7,15 € 1.112,36 €
 

Tarifes d'entrada a Mercabarna-flor 

Tipologia de vehicle Tiquet d'1 dia Targeta d’abonament anual (detallistes) Targeta d'abonament anual (majoristes)
T1 (turisme) 2,25 € 33,67 € 33,12 €
T2 (furgoneta) 2,25 € 40,43 € 66,26 €
T3 (camions de 10,5m) 2,25 € 52,78 € 132,51 €

Sol·licita la factura dels tiquets d’accés a Mercabarna

Podeu demanar una factura per desgravar-vos l'IVA dels tiquets d'accés a la Unitat Alimentària i/o de la recàrrega de les targetes de prepagament. Accedeix al web tiquetsacces.mercabarna.es per sol·licitar la factura.