Memòria

Publicació anual editada per Mercabarna on es reflecteixen els resultats econòmics i les accions més destacables que s'han dut a terme durant l'any.

  1. Memòria 2013

    Memòria 2013

    Descarregar PDF
  2. Memòria 2012

    Memòria 2012

    Descarregar PDF