Associacions empresarials

La major part de les empreses de Mercabarna s'agrupen en associacions empresarials o gremis. Les grans decisions que afecten al funcionament de la Unitat Alimentària són sempre preses conjuntament entre la direcció de Mercabarna i les diferents associacions empresarials. Aquest diàleg i estreta col·laboració entre sector públic (Mercabarna) i sector privat (empreses) atorga força a les decisions preses i afavoreix el seu compliment i és una de les claus de l'èxit del model Mercabarna.

Associacions empresarials majoristes

Associacions empresarials detallistes amb oficina a Mercabarna