Would you like to receive it?

EN – Acomplint l'establert en el Reglament Europeu 2016/679, Mercabarna donarà estricte compliment a la normativa vigent en cada moment sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal i adoptarà les mesures legalment exigibles per a la protecció de les dades de caràcter personal de l'usuari, preservant-ne la seva privacitat i confidencialitat.