Settled Others Settled

Núm. expedient: NEG14104

CONTRACTACIÓ DE SERVEIS DE DISSENY I IMPRESSIÓ DE LA MEMÒRIA ECONÒMICA I D’ACTIVITATS DE MERCABARNA

Documentation

Anunci (PDF 142,97 Kb)

Plec Administratiu (PDF 321,79 Kb)

Plec Tècnic (PDF 183,27 Kb)

Informe Proposta Adjudicació (PDF 249,54 Kb)

Resolució Adjudicació (PDF 194,46 Kb)

Estat de tramitació

Adjudicat