Equip Directiu

Director general: Josep Tejedo Fernández

Subdirecció general i Àrea de Gestió: Lídia Redón Palaín

 • Direcció Econòmica i Financera: Arantxa González Pelegrín
  • Administració: Ferran González Torras
 • Direcció d’Organització i Recursos Humans: Marta Rodríguez
  • Relacions laborals: Rosa Arró Mañé
  • Serveis de formació: Maite Palat Gubert
 • Tecnologies de la Informació: Teresa Febré Muniente
 • Serveis Jurídics  

Direcció Àrea de Negoci: Ingrid Buera Nadal

 • Àrea Explotació
  • Mercats de Fruites i ZAC: Tomàs Quesada Bautista
  • Mercat Central del Peix: Jordi Defez Torelló
  • Escorxador: Diana Sumelzo Pradas
  • Mercabarna-flor
 • Seguretat i Vigilància: Juan Carlos Oviedo Sierra
 • Comunicació: Montse Diego Pérez
 • Mitjans de Comunicació: Roser Lapuente Camins
 • Responsabilitat Social Corporativa
 • Back Office i Relacions Institucionals

Direcció d’Àrea d’Estratègia: Pablo Vilanova Montagut 

 • Direcció Comercial: Josep Garcia Quintana
  • Àrea Comercial
  • Clúster/Sinergies
 • Desenvolupament d’Infraestructures: Teresa Ricol Carreras
 • Medi Ambient i Neteja: Georgina Cepas Ordax
 • Oficina Tècnica Nous Projectes
 • Consultoria Internacional