Estadístiques de contractació

PROCEDIMENTS D’ADJUDICACIÓ
(% segons imports assignats)

PROCEDIMENTS D’ADJUDICACIÓ
(% segons nº de contractes assignats)

TIPUS DE CONTRACTE
(% segons imports assignats)

TIPUS DE CONTRACTE
(% segons nº de contractes assignats)