Missió, visió i valors

Missió

Mercabarna és una empresa pública, creada el 1967, l'objectiu de la qual és garantir el funcionament eficient i responsable de la cadena de proveïment d'aliments frescos a l'esglaó majorista, aportant valor econòmic i social. Mercabarna porta a terme aquesta fita a través de les tasques següents:

 • La gestió d'infraestructures
 • La promoció d'activitat econòmica
 • La prestació de serveis
 • L'establiment de controls

Visió

Mercabarna vol convertir Barcelona en la ciutat europea més important pel que fa al comerç internacional d'aliments frescos. 

En aquest sentit, Mercabarna vol esdevenir el Hub Alimentari del Mediterrani, un gran centre europeu de referència internacional per a l'entrada d'aliments peribles procedents d'arreu del món -amb la finalitat de comercialitzar-los, donar-los valor afegit o sumar-hi altres productes i redistribuir-los cap a altres mercats internacionals-, així com un referent pel que fa a l'impuls de clústers d'empreses, d'iniciatives mediambientals o d'innovació en els camps científics, socials, logístics, etc..

Valors

La vocació de servei a la societat de Mercabarna se sustenta en tres valors:

 1. Motor econòmic de Barcelona i Catalunya: Mercabarna té el lideratge en alimentació fresca al sud d'Europa per la gran concentració d'empreses del sector (700 empreses, 7.000 treballadors directes), serveis especialitzats, experiència i professionalitat.
   
 2. Garant de salut per als ciutadans: Mitjançant el servei de l'Agència de Salut Pública de Barcelona (que vetlla per garantir la seguretat alimentària a Mercabarna), l'impuls de la dieta mediterrània i la promoció d'una dieta sana i equilibrada, sobretot entre la població infantil.
   
 3. Responsabilitat social: Mercabarna és una empresa compromesa amb la societat i el medi ambient. Per això col·labora amb moltes activitats ciutadanes de caràcter solidari, dedica nombrosos esforços en favor de les persones necessitades (col·laboració contínua amb el Banc dels Aliments, beques per a persones aturades...), treballa en la lluita contra el malbaratament alimentari i és capdavanter en la gestió dels residus que genera la seva activitat.