Codi ètic

Codi ètic i de conducta

El Consell d'Administració de Mercabarna va aprovar el 6 d'abril de 2016 el Codi ètic i de conducta de l'empresa. Aquest document estableix quins són els principis i els valors que els seus directius i treballadors han d'aplicar en la realització de les tasques que tinguin assignades dins de l'organització, i que les empreses terceres han d'observar en les seves relacions amb Mercabarna. 

Descarrega el Codi ètic i de conducta de l’empresa

Per tal que el personal vinculat a l'empresa, tant a nivell intern com extern, pugui posar en coneixement de l'organització el desenvolupament de conductes contràries als principis i valors definits al Codi Ètic, s'ha implementat un Canal per a la presentació de queixes o denúncies al Comitè d'ètica i conducta.

La presentació de les denuncies es podrà realitzar a través de la següent direcció de correu electrònic: codietic(ELIMINAR)@mercabarna.cat