Dones de mercat

El calendari 2019

És un homenatge a les dones del Mercat Central de Fruites i Hortalisses de Mercabarna. Elles, d'edats i orígens diversos, convergeixen diàriament al mercat majorista de Barcelona, on posen la seva ànima i esforç al servei d'una feina que no és fàcil, però que estimen i les fa felices. Són venedores, empresàries, pageses, administratives, compradores, detallistes, carregadores... dones fortes que han trobat el seu lloc al Mercat, un món dinàmic i fascinant a parts iguals.

Algunes d'elles, sobretot les més que hi porten més temps, han obert camí a força de trencar prejudicis i estereotips de gènere. Com? Amb professionalitat, dedicació i amor per la feina ben feta. Afortunadament, el nostre, és un Mercat de futur, atractiu per a les noves generacions. Les dones joves arriben amb força i estan preparades per fer-se el seu lloc.

Les protagonistes 

A partir del mes de gener de 2019 coneixerem les històries de cadascuna d'elles

Les dones que surten al calendari són (per ordre d’aparició):

 • Magda Ferrés, comercial
 • Anna Rincón i Rosa Marcet, majoristes 
 • Quima Pujol, majoristes 
 • Clàudia Prats, Eulàlia Llorens i Paula Prats, comercials i administrativa 
 • Isabel Morales, Carmen Puig, Carmen Morales, Maria José Morales i Carmen Rodríguez, família de majoristes
 • Pepita Ventura, majorista 
 • Sonia Pascual, compradora
 • Mónica Sanz, camàlic 
 • Isabel Ledesma, comercial
 • Eva Cano i Sònia Cano, majoristes 
 • Elena Ruiz, Eva Monge i Tingting Chi, adminsitratives i comercial
 • Pilar Torres, detallista