Notícies

RSS

Avís sobre els Agents de l’Autoritat

D'acord amb el que estableix l'article 31 apartat 3 de l'Ordenança de Circulació de Vianants i Vehicles de Barcelona, els Controladors de Mercat, adscrits al  Departament de Seguretat i vigilancia de Mercabarna, en la seva funció d'auxiliars de la Guardià Urbana de Barcelona, ostenten la condició d'Agents de l'Autoritat, en el desenvolupament de les seves funcions,  als efectes de la seva defensa jurídica davant la jurisdicció penal.

Més informació sobre Avís sobre els Agents de l’Autoritat