Mercabarna, una gran planta fotovoltaica

Maig 2023

Les plaques fotovoltaiques ocuparan una superfície en coberta de 360.000 m2

Mercabarna esdevindrà la planta fotovoltaica d'autoconsum en coberta més gran de la Península Ibèrica, gràcies a un acord entre Mercabarna i les associacions de majoristes situades al polígon alimentari per instal·lar plaques fotovoltaiques dins del programa MES Barcelona, impulsat per l'Ajuntament de Barcelona. Aquesta planta fotovoltaica ja s'ha començat a desenvolupar en el marc d'un pla que s'executa per fases i que suposarà una inversió públic-privada de 12 milions d'euros, una superfície de 360.000 m2 i una potència instal·lada de 18 MWp.

  • Vídeo sobre el projecte

Al següent vídeo s’expliquen les característiques tècniques de la planta fotovoltaica de la Unitat Alimentària i la implicació de les empreses del recinte. Aquest vídeo forma part del resum d’activitats 2022 de Mercabarna

Aquest acord, que respon al projecte de descarbonització i millora de l'eficiència energètica de Mercabarna, i al qual s'hi han sumat totes les empreses del recinte alimentari i Mercabarna-flor, suposarà un estalvi d'aproximadament unes 6.000 tones de CO2 anuals a l'atmosfera.

La gestió d’aquesta planta es farà a través d’una societat formada per l'empresa adjudicatària Acelera Energía, l'Ajuntament de Barcelona, a través del programa MES Barcelona, Mercabarna i les empreses del recinte.

Un 25% de les necessitats energètiques del polígon alimentari

El projecte REPowerMercabarna-Energia consisteix en crear un sistema d'energia fotovoltaica per a l'autoconsum del polígon alimentari, aprofitant les cobertes (teulades) dels edificis de Mercabarna (uns 125.000 m2) i les de les empreses situades en el seu recinte (uns 235.000 m2), per cobrir el 25% de les necessitats energètiques d'aquest gran mercat.

L'energia fotovoltaica obtinguda serà redistribuïda en autoconsum compartit entre les empreses majoristes, i quan hi hagi sobrants es comercialitzarà i s'invertirà, per exemple, en sistemes d'acumulació d'energia, carregadors per a vehicles elèctrics o en la tecnologia necessària en cada moment per subministrar amb energies verdes els mitjans de transport dels usuaris del recinte alimentari.

Cobertes del Mercat Central de Fruites i Hortalisses