Primera biblioteca digital sobre malbaratament alimentari a Espanya

Maig 2022

És un projecte conjunt entre la Càtedra UPC-Mercabarna contra el malbaratament alimentari i el Campus del Baix Llobregat.

La Càtedra Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)-Mercabarna per la lluita contra el malbaratament alimentari ha creat el primer fons bibliogràfic online d'Espanya dedicat a aquest tema. Es tracta d'un portal que recull informació actual sobre malbaratament alimentari i les iniciatives per combatre'l i que és fruit de la col·laboració entre la Càtedra UPC-Mercabarna i la Biblioteca del Campus del Baix Llobregat de la UPC.

Apropar la llei a les empreses alimentàries

Mercabarna i la UPC han posat en marxa aquesta eina per contribuir a la lluita contra el malbaratament alimentari, i sobretot per donar suport als agents de la cadena alimentària en l'acompliment de la normativa vigent.

A Catalunya, des que al 2020 s'aprovà la Llei de Prevenció de les Pèrdues i el Malbaratament Alimentari, les empreses alimentàries i les entitats socials que distribueixen aliments estan obligades, entre altres exigències, a disposar d'un pla de prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentari i a aplicar-lo, en els termes que s'estableixen al reglament.  També han d'informar anualment sobre la quantificació de les seves pèrdues i malbaratament.

A la resta d'Espanya, el Govern està treballant en l'esborrany d'un projecte de llei sobre aquest tema.

El portal permet una actualització automàtica de les fonts d'informació, per mantenir la Biblioteca al dia, sempre sota la supervisió i la intervenció dels experts de la Càtedra i la Biblioteca del Campus del Baix Llobregat.

Tot i la seva recent creació, aquest catàleg de malbaratament alimentari ja permet l'accés a 6.000 articles; 236 documents de recerca; més de 1.500 documents del repositori de la UPC, 100 referències bibliogràfiques de llibres, 6 projectes europeus, etc.

Apartats del portal

El portal de malbaratament alimentari té 8 apartats:

  1. Inici. És la pàgina de presentació on es facilita un formulari per fer arribar qualsevol consulta sobre el malbaratament. En totes les pestanyes hi ha enllaç per contactar amb la biblioteca. 
  2. Articles. Les cerques d'aquest apartat responen als temes següents: malbaratament al consum, malbaratament i reutilització, valorització del malbaratament, malbaratament en la producció i quantificació del malbaratament.  
  3. Bases de dades. Es fa referència a 3 bases de dades que contenen informació sobre el malbaratament (CAB Direct, Base de datos de alimentos i Food Science and Technology Abstracts) i a d'altres  bases de dades multidisciplinars. 
  4. Llibres. Permet consultar quins llibres en suport paper o electrònic hi ha a les biblioteques de la UPC i a d'altres biblioteques de les universitats catalanes.
  5. Treballs acadèmics. Dona accés a les tesis doctorals de la UPC i d'altres universitats catalanes, així com, a la informació sobre el tema de les d'institucions espanyoles i europees. A més, també es poden consultar els treballs de grau i de màsters de la UPC que tracten el tema del malbaratament.  
  6. Normes. Recull les normes d'AENOR i altres normatives específiques sobre el malbaratament. 
  7. Projectes. Dona accés a la documentació dels projectes europeus relacionats amb el malbaratament. 
  8. Bones pràctiques /Iniciatives. Es referencien iniciatives i convocatòries de projectes relacionats amb el malbaratament. S'inclou un formulari per tal que els usuaris puguin enviar informació d'accions que coneguin o vulguin proposar. 
Fons bibliogràfic online sobre malbaratament alimentari