L’aprovisionament alimentari dels creuers, un mercat per explorar

Octubre 2016

El 27 de setembre es va presentar un nou estudi de l'Observatori de Tendències de Mercabarna, on s'analitza el proveïment d'aliments a mitjans de transport de passatgers.

Barcelona és, a dia d'avui, una de les ciutats del món més visitades. Una de les conseqüències d'aquest lideratge és l'elevat volum de persones i mitjans de transport que tenen com a origen o destinació la capital catalana. Davant d'aquesta realitat, i tenint en compte les implicacions que pot tenir per al sector alimentari, l'Observatori de Tendències de Mercabarna va presentar l'estudi "Oportunitats de negoci per a l'alimentació vinculades als grans fluxos de transport", elaborat per la Cambra de Comerç de Barcelona.

Les conclusions de l'anàlisi es van donar a conèixer el 27 de setembre, en una jornada que va aplegar una seixantena d'assistents interessats en el proveïment del sector turístic, en especial dels creuers. Partint d'un escenari que pot motivar noves oportunitats comercials, el director general de Mercabarna, Josep Tejedo, va destacar que la "sessió era una bona plataforma per detectar les opcions i dificultats de negoci i estimular el networking i la projecció de les empreses del recinte". A més, va anunciar la creació d'un grup de treball amb les firmes de la Unitat Alimentària i els diversos actors del sector, amb l'objectiu de detectar quins són els nínxols de mercat.

De fet, l'estudi posa de manifest que les infraestructures de transport de Barcelona són el centre d'un alt tràfic marítim, aeri i ferroviari de persones i mercaderies. Tot i la complexitat del sector, aquest treball ressalta la necessitat d'analitzar quines possibilitats d'aprovisionament alimentari existeixen o es poden generar.

Al dia de les novetats del sector

Aquesta jornada s'emmarca en l'acció de l'Observatori de Tendències de Mercabarna, que estudia els temes emergents i de futur que poden afectar el model de negoci de les empreses del recinte. Durant els darrers dos anys, aquest servei ha analitzat qüestions com l'e-commerce d'aliments frescos, els productes ecològics i els comerços detallistes regentats per estrangers. 

Aquesta és la cinquena jornada de l'Observatori
Un moment de la presentació