Continua la modernització del Mercat Central del Peix

Juliol 2016

Després de l'estiu es canviarà la coberta i es remodelaran els lavabos, dues de les accions previstes per al 2016 amb l'objectiu de posar al dia aquest Mercat. Aquesta infraestructura es troba en plena renovació, gràcies a l'acord signat el juliol de 2013 per l'Ajuntament de Barcelona, Mercabarna i les associacions empresarials del Mercat (el GMP i l'Associació d'Aplegadors del Mercat Central del Peix).

Durant el 2015, es va dur a terme el reforçament del fals sostre, la remodelació dels vestuaris i l'adequació de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió. 

Les accions previstes tenen com a objectiu posar al dia el Mercat