Lourdes Reig, directora de l’ESAB (UPC): “A l’Escola treballem perquè els nostres alumnes siguin solucionadors de problemes”

 • Quin perfil de titulats proporcioneu a les empreses de Mercabarna?
  Els titulats són els dels Graus en Enginyeria Agrícola, Enginyeria en Indústries Alimentàries i Enginyeria en Sistemes Biològics i, també, els del Màster en Aqüicultura.
 • Què poden aportar aquets llicenciats a les firmes?
  Els d’Enginyeria Agrícola treballen amb la matèria primera i poden aportar informació que ajudi a entendre i a resoldre problemes sobre els productes vegetals i animals que rep una empresa. Els titulats d’Enginyeria en Indústries Alimentàries i els d’Enginyeria en Sistemes Biològics estan enfocats a empreses que processen aliments. Estan preparats per intervenir en qualsevol moment, des de l’arribada de la matèria primera fins a l’últim pas de la transformació del producte. En el cas dels del Màster en Aqüicultura són estudiants especialitzats en l’obtenció, característiques, qualitats, etc. del peix d’aqüicultura. 
 • Quin tipus de preparació acadèmica reben aquests titulats?
  Dins de cada especialitzat, oferim una formació generalista, però que permet que els alumnes puguin actuar en la totalitat del procés. És a dir, poden ajudar a millorar la qualitat final del producte que s’obté, però també poden modificar maquinària, reduir la despesa energètica d’un procés o valoritzar els residus que es generen. A Estats Units defineixen els enginyers com a “solucionadors de problemes”, i a l’Escola treballem enfocats a aquest concepte.
 • Com poden accedir les empreses als seus alumnes?
  Al nostre web hi ha un apartat dedicat a les Beques Mercabarna on les empreses poden penjar les ofertes. Una comissió formada pels Serveis de Formació de Mercabarna i la UPC fa una primera selecció dels currículums perquè els que arribin a l’empresa s’adaptin el màxim a les seves necessitats. Finalment, és l’empresa la que decideix els estudiants que vol entrevistar i incorporar.
 • L’ESAB ja va participar en les Beques Mercabarna de 2014. Què tal l’experiència?
  Estem molt satisfets perquè totes les persones becades, un cop superat el període de pràctiques, han continuat vinculats a l’empresa. Com a Escola, aquesta relació amb Mercabarna també ens sembla molt interessant. No només com a futur lloc de treball per als nostres estudiants sinó perquè d’aquest contacte amb les empreses creiem que poden derivar-se altres projectes relacionats amb la recerca, la transformació tecnològica, la innovació, entre altres.
Lourdes Reig, directora de l’ESAB (UPC)