Prop d'un miler de bombetes LED il·luminen el Mercat

On primer notaran les firmes de Mercat la instal·lació dels LED és a la factura de la llum. Es calcula que el consum d’energia es reduirà en un 40%, cosa que traduït en diners són més de 34.000 euros a l’any entre tots els operadors.

Un estalvi que també ve donat perquè els LED tenen una vida útil 5 vegades superior a les llums actuals i poden arribar a funcionar fins a 50.000 hores.
Això comportarà una millora de la competitivitat ja que la llum és una de les despeses més importants que tenen les empreses. Per fer-se una idea del volum del consum només s’ha de tenir en compte que el Mercat està en funcionament 11 hores al dia, 312 dies l’any i la zona d’exposició i venda ocupa un 7.000 m2.

La incorporació dels LED també representa un impacte molt positiu en el medi ambient i converteix el Mercat en un centre més sostenible i eficient energèticament, ja que es preveu que es deixaran d’emetre 64 tones de CO2 a l’atmosfera.

La il·luminació, un aspecte fonamental
Substituir els llums de vapor de sodi –també de baix consum– que des de l’any 2000 il·luminaven la zona d’exposició del Mercat no ha estat un projecte senzill. Des de mitjans de 2011 s’han fet nombroses proves amb diferents tipologies de llums LED fins trobar la més adient.

I és que el peix és un producte molt sensible a les tonalitats i colors de la llum i, tenint en compte que l’aspecte visual és un dels principals criteris de compra, era necessari trobar un tipus d’il·luminació que mostrés les millors qualitats dels productes.

Més de 960 punts de llum il·luminen la zona d'exposició i venda de producte del Mercat Central del Peix