El clúster Mercabarna Export defineix el seu full de ruta per al 2014

Consolidar la presència en aquells països on ja s’exporta i obrir línies de negoci en nous mercats. Són els grans objectius que s’han marcat per aquest any la trentena de companyies que integren el clúster Mercabarna Export, la plataforma impulsada per Mercabarna i que té com a finalitat potenciar l’activitat internacional de les empreses. A més, la intensificació de la col·laboració amb les associacions empresarials del recinte donarà més impuls al clúster Export.

El plantejament d’aquests objectius i la proposta de noves accions es van acordar en el marc de tres comissions diferents, agrupades per sectors d’activitat (fruites i hortalisses, peix i carn), que es van celebrar a mitjans març. En totes tres, es va apostar per reforçar les iniciatives comercials en països ja coneguts per a les firmes del recinte com són Alemanya o França i per estudiar oportunitats de negoci en nous mercats potencials com els del Golf Pèrsic. Per abordar aquests reptes, es va decidir seguir buscant el suport d’institucions com el Port de Barcelona i AENA i d’operadors aeris, marítims i terrestres, aliats estratègics pel que fa a l’àmbit logístic.

En aquestes comissions també es van planificar accions relacionades amb l’organització de missions comercials i amb la participació en fires alimentàries i logístiques nacionals i internacionals.