Les principals escoles de restauració catalanes, molt satisfetes amb les visites a Mercabarna

Cada any visiten Mercabarna nombrosos estudiants de les escoles més prestigioses de restauració, hostaleria i cuina de tot Catalunya, com a part dels seus programes d’estudi. Només durant el curs 2012-13, van ser 900 alumnes procedents de 19 centres diferents, tots ells futurs professionals del sector –i potencials compradors de Mercabarna– que van venir a veure com s’estructura la distribució del producte fresc, quines formes diferents d’aprovisionament existeixen i a conèixer les varietats, temporades i procedències dels productes.
La gran majoria de les escoles que vénen any rere any repeteixen l’experiència. I és que, segons l’enquesta realitzada per Mercabarna als caps d’estudi d’una desena d’aquests centres, els objectius que persegueixen amb la visita a aquest polígon alimentari s’acompleixen totalment. En opinió dels professors, els coneixements que adquireixen els alumnes durant l’activitat resulten molt útils per completar la formació que reben a l’aula i per al seu desenvolupament professional.
L’enquesta també posa de manifest que els centres valoren molt positivament el tracte i les explicacions que els donen les empreses del recinte que col·laboren habitualment amb aquestes visites, així com l’atenció que reben per part del personal de Mercabarna.

Els alumnes d'una de les escoles de restauració visitant una empresa càrnia de Mercabarna