Xavier Marcet:"A l'hora d'innovar s'ha de distingir entre idees i oportunitats de negoci"

Entrevista a Xavier Marcet, president de la consultora LTC Project

Convertir una idea en un projecte innovador i rendible. Aquest és el repte que tenen les empreses que volen apostar per la innovació per guanyar en competitivitat. Marcet, ponent en una jornada d’innovació organitzada per l’Associació Clúster Alimentari de Barcelona, explica les claus d’aquest procés.

P- Per innovar s’ha de ser una mica creatiu, oi?
R- Sí, però no hem de confondre innovació amb creativitat. Innovar és anar més enllà. És sumar la creativitat amb la capacitat d’executar projectes que impactin de forma positiva i el més aviat possible en el compte d’explotació.

P- Per tant, no és tenir moltes idees...
R- S’ha de distingir entre idees i oportunitats de negoci. És evident que les idees són la matèria primera de la innovació i, sovint, treballem amb moltes. Però totes aquestes idees han de superar un primer filtre per acabar seleccionant aquelles que s’adeqüen als nostres reptes estratègics, aporten alguna cosa diferencial per als clients, tenen un impacte positiu en el compte d’explotació del nostre negoci, etc.

P- Per agafar idees innovadores és bo fixar-se en la competència?
R- La competència sempre és un referent i ens hi hem de fixar, perquè moltes vegades podem millorar innovacions que ja han introduït els nostres competidors. Ser innovador no és exactament el mateix que ser pioner, però s’ha de tenir clar que innovar és molt més que copiar.

P- I, una vegada hem fet aquesta selecció d’idees?
R- Les idees estratègiques passen a ser oportunitats. Però, aquestes oportunitats s’han de desenvolupar, testar, perfeccionar..., en definitiva, madurar i treballar abans de convertir-se en un projecte realment innovador.

P- És com passar les idees per un embut!
R- Aquest procés és el que sovint coneixem com a funnel de la innovació i que ens permet reduir el risc.

P- A banda de ser metòdica, què ha de tenir una empresa innovadora?
R- Ha de tenir clar que la innovació és una altra forma de desplegar la seva estratègia i, sobretot, ha de ser una firma que aposti per fer de la innovació una sistemàtica que alimentarà la seva competitivitat.

P- Les potencialitats d’innovació d’una empresa van lligades al seu tamany?
R- No ha de ser determinant. Les empreses mitjanes poden ser molt àgils, ja que tenen menys estructura que les grans empreses que es mouen com a goril·les. És cert que tindran menys recursos, però si es supleixen amb passió i esforç, els resultats poden ser espectaculars.

P- Per què hauria d’apostar una empresa per la innovació?
R- Perquè és una forma de diferenciar-se respecte a la competència davant dels clients. Està clar que sense la diferenciació només ens queda competir amb el preu, cosa que sempre suposa una reducció dels marges.

P- En un sector tradicional com el del producte fresc queda marge per innovar?
R- La innovació també funciona en mercats madurs, com és el cas dels aliments frescos. Fa anys algú va decidir envasar, en fresc, els productes nets i trossejats i va crear les amanides de 4a gamma, que avui ja estan totalment implantades. Ni les limitacions ni la maduresa del mercat han de ser un impediment per innovar.

P- Com valora els acords assolits per Mercabarna amb parcs científics catalans i institucions que potencien l’R+D o les iniciatives innovadores que impulsa l’Associació Clúster Alimentari?
R- És el bon camí, perquè el que fa Mercabarna amb aquestes accions és enfortir el sistema d'innovació del sector alimentari a Catalunya. Em sembla imprescindible que agents com Mercabarna ajudin a vertebrar aquest ecosistema i, cada cop, aportin més franges de valor a la seva activitat.

P- Alguna recomanació a les empreses de Mercabarna?
R- Primer que reflexionin sobre quina part dels seus ingressos actuals provenen de productes, serveis o models de negoci relativament nous. Si no els agrada la resposta que obtenen, que es posin a pensar en els seus reptes d’innovació i s’entrenin per recollir idees, desenvolupar-les i aplicar-les. Per innovar cal disciplina i entrenament.