José Montoro:"A l'hora d'exportar les empreses poden aprofitar la bona imatge internacional de Mercabarna"

Entrevista a José Montoro, director gerent de Mercados Exteriores

Mercados Exteriores és una consultora especialitzada en l'exportació, que està col·laborant amb Mercabarna, a través de l’Associació Clúster Alimentari de Barcelona, perquè les empreses del recinte cerquin sinergies entre elles per obrir-se a nous mercats.

P- L'exportació és una bona alternativa davant la crisi?
R- Amb la davallada de les vendes en el mercat nacional, moltes pimes estan fent un veritable esforç per obrir-se a nous mercats. És una bona alternativa, però el problema és que moltes ho estant intentant pressionades per la situació, sense fer una reflexió estratègica i sense tenir els recursos adients.

P- Quins recursos?
R- Primer, tenir una persona o un equip especialitzat en conèixer i tractar amb els països on volem exportar. Segon, destinar part del pressupost a promoció internacional. Tercer, comptar amb una empresa logística especialitzada en transport de fresc. I, quart, tenir capacitat per fer un seguiment, previ i posterior, dels clients internacionals.

P- S’ha de tenir certa “musculatura” empresarial, no?
R- En l'exportació no hi ha secrets. S’han d’aplicar les mateixes fórmules que per a un client d’aquí, però tenint en compte l’entorn i les pràctiques del país on volem operar. Sí que és cert que una empresa petita ho tindrà més complicat si, més enllà de fer una venda puntual, vol establir un acord estable amb un client internacional, cosa que requereix d’una complexitat logística, grans volums, continuïtat en les entregues...

P- Quins són els mercats més interessants per a les empreses de Mercabarna?
R- Jo diria que Rússia, Polònia, República Txeca, Hongria, Ucraïna o els països bàltics.

P- Per què?
R- Són països que comencen a descobrir i valorar la importància i els beneficis de la dieta mediterrània, on el producte fresc és fonamental. I, per això, la demanda de fruites, hortalisses o peix creix i creixerà a un ritme que ja no es dóna al mercat nacional.

P- I els mercats més tradicionals com França o Itàlia?
R- Són mercats estables, on les empreses de Mercabarna ja tenen una important presència. Però, ara, resulta molt difícil guanyar-hi quota de mercat. Créixer allà passa per fer inversions o per fer grans baixades de preu.

P- Quines dificultats hi ha a l’hora d’exportar a aquests “nous” països?
R- Primer, les pràctiques del sector alimentari d'aquests països, on les condicions de cobrament o els estàndards de qualitat dels productes poden variar respecte al que estem acostumats. També pot resultar complicat trobar els prescriptors de producte i arribar a ells, ja que no tots aquests països organitzen fires especialitzades. Sovint, ens trobarem amb dificultats de comunicació, perquè segons en quins països l’anglès no està molt implantat, o a l’hora de passar certs tràmits duaners.

P- Déu n’hi do!
R- Semblen grans dificultats, però es poden resoldre si tenim una bona planificació i un bon coneixement de l’entorn on enviem els productes.

P- Ja ho tenim decidit, què fem?
R- Preparar una oferta competitiva. Potser hem de fer una estratègia basada en el preu, però un cop tinguem una relació comercial, ja podrem negociar i millorar la nostra posició.

P- Alguna recomanació més?
R- Reflexionar sobre quins mercats són els més adients i informar-se i buscar el suport d’institucions o empreses especialitzades en exportació. A més, també pot ser una bona estratègia plantejar accions conjuntes...

P- A què es refereix exactament?
R- Les empreses d’aquí poden col·laborar logísticament entre elles, agrupant comandes, cosa que simplificaria i abaratiria els enviaments. A més, poden aprofitar la bona imatge internacional de Mercabarna com a centre de compres del sud d’Europa, on hi ha un conjunt d’empreses que venen productes de qualitat i saludables. Si, a més, hi sumem la projecció internacional de Barcelona com a centre de negocis i les infraestructures logístiques de la ciutat, ens trobem en un entorn immillorable per a exportar.