El producte congelat, a l'alça

Abril 2012

La comercialització de producte congelat en el Mercat Central del Peix ha anat en augment en els últims anys. Així ho reflecteix un estudi realitzat per la direcció del Mercat sobre l’evolució de les vendes de fresc i congelat en els últims cinc anys. Aquest anàlisi posa de manifest que, coincidint amb l’esclat de la crisi econòmica, la comercialització de productes congelats va començar a experimentar un increment progressiu, tendència que també s’ha mantingut en aquests primers tres mesos de l’any.

De fet, de 2009 a 2011, els congelats han crescut un 6,7%, amb un total de 13.159 tones comercialitzades durant l’any passat. En canvi, el fresc ha seguit l’evolució contrària i, des de 2009, ha disminuït les vendes un 3,5%. Tot i això, continua sent el grup amb més pes dins del Mercat amb diferència (83,8% del total de les vendes). En total, durant el 2011, es van comercialitzar 69.210 tones de frescos.

Els gràfics mostren l'evolució des de 2007 fins al primer trimestre de 2012 de les vendes dels productes frescos i congelats
Els gràfics mostren l'evolució des de 2007 fins al primer trimestre de 2012 de les vendes dels productes frescos i congelats