Curs sobre com etiquetar correctament el producte fresc

Hi ha molts aspectes que s’han de tenir en compte a l’hora d’etiquetar els aliments: les normes generals i específiques que s’apliquen als diferents productes, els codis del lot, la denominació de venda, l’especificació de les propietats nutritives, etc. Si això li sumem que aquestes normatives d’etiquetatge, tant estatals com europees, estan en permanent actualització, ens adonem que redactar una etiqueta és una tasca complexa.

Per això, l’Àrea de Formació de Mercabarna ha decidit organitzar el curs “Etiquetatge dels aliments”, una formació que permetrà posar-se al dia de les modificacions, ampliacions i novetats d’aquestes normatives. Els curs estarà impartit pel laboratori especialitzat en alimentació Silliker i està adreçat a directors i tècnics de qualitat i seguretat alimentària, responsables de màrqueting i product managers.

El cost del curs es pot bonificar al 100% a les quotes de la Seguretat Social i serà gratuït per a les empreses de l’Associació Clúster Alimentari de Barcelona.

Calendari del curs: 14, 15 i 17 de febrer, de 16 a 20h
Lloc: Àrea de Formació de Mercabarna

Més informació al web de l'Àrea de Formació de Mercabarna o al 93 556 34 56.

Els curs tractarà sobre les normatives estatals i comunitàries referents a l'etiquetatge de productes frescos