Projectes

Mercabarna està impulsant diversos projectes per tal de disposar d'unes infraestructures i d'uns serveis que permetin a les empreses ser encara més competitives. Algunes d'aquestes iniciatives es duen a terme conjuntament amb les associacions empresarials del recinte.

Hub Alimentari del Mediterrani-Barcelona®

Mercabarna està treballant per convertir-se en un gran centre de referència per a l'entrada d'aliments arribats de tot el món per tal de comercialitzar-los, donar-los valor afegit o redistribuir cap a altres mercats internacionals. A més, Mercabarna també vol erigir-se com un referent entre els polígons alimentaris d'arreu del món en aspectes com la innovació, la formació, el desenvolupament de clústers, la responsabilitat social, el medi ambient, etc.

Comissions mixtes

Mercabarna i Assocome desenvolupen projectes conjunts a través de cinc comissions tècniques:

 • Energies
  • Contractació conjunta de llum i gas, a través de la participació en una subhasta electrònica per escollir el proveïdor d'aquests serveis. Aquest sistema, iniciat el 2013, permet aconseguir importants estalvis per a les empreses en aquests conceptes.
 • Telecomunicacions
  • Contractació conjunta dels serveis de telefonia amb condicions molt avantatjoses per a les empreses.
  • Millora constant dels serveis de connexió a Internet. Implantació de la xarxa 4G al recinte al 2014.
 • Mobilitat
  • Accions per facilitar la circulació de vehicles i persones dins del recinte (construcció de nous aparcaments, noves aceres, pavimentació, millora de la senyalització, etc.) .
  • Potenciació de l'ús del vehicle elèctric comercial.
 • Seguretat i salut laboral
  • Actualització dels plans d'autoprotecció de Mercabarna.
 • Aigües
  • Estudi preliminar per ampliar els serveis de l'Estació Depuradora de Mercabarna (EDAR) a les empreses del recinte.

Actualització del Mercat Central del Peix

mercat central del peix i marisc de mercabarna

Des de 2014 i en un període de 10 anys es duran a terme una vintena d'obres al Mercat Central del Peix que serviran per actualitzar les instal·lacions d'aquest centre majorista.

Progressivament, i sense que afecti el funcionament habitual del Mercat, s'aniran fent millores (pavimentació, enllumenat, coberta i fals sostre, reciclatge de residus, etc.) que s'acorden i es planifiquen en la comissió d'obres formada per Mercabarna i el Gremi de Majoristes del Mercat Central del Peix (GMP).

Aquesta actualització és fruit del conveni signat, el juliol de 2013, entre l'Ajuntament de Barcelona, Mercabarna, el GMP i l'Associació d'Aplegadors del Mercat Central del Peix. Segons aquest acord, els empresaris del Mercat pagaran les obres de millora i, com a contrapartida per aquesta inversió -que serà d'un total de 9 milions d'euros-, les seves concessions administratives s'estendran 18 anys més a partir de 2020, any en què finalitzaven aquestes concessions.

L'última remodelació del Mercat data de l'any 2000 i va permetre situar aquest centre com a capdavanter entre els mercats majoristes europeus, quant a l'acompliment de les exigències tècniques, comercials, sanitàries i mediambientals.

Leandre Serra, president del GMP fins el 2018, parla sobre l’acord i les actuacions al Mercat

Modernització del Mercat Central de Fruites i Hortalisses

mercat central de fruites mercabarna

L'Ajuntament de Barcelona, Mercabarna, el Gremi de Majoristes de Fruites i Hortalisses (AGEM) i els representants de les cooperatives agrícoles del Mercat Central de Fruites i Hortalisses van signar el febrer de 2014 l'acord per a la modernització d'aquest Mercat.

Un conveni que preveu la mateixa fórmula de col·laboració publico-privada que s'ha acordat amb els empresaris del Mercat Central del Peix, on els majoristes assumeixen el cost de les obres i, com a contrapartida, poden allargar 17 anys més les concessions administratives, que expiraven el 2020.

Les obres consistiran a fer millores en l'estructura, la façana, els molls, el sostre, etc. dels 7 pavellons que té el Mercat. Aquests treballs es faran en un període d'uns cinc anys i costaran 20 milions d'euros. Per fer el seguiment i planificació dels treballs, el 2014 es va constituir la comissió de seguiment de les obres, integrada per Mercabarna i l'AGEM.

Jaume Flores, president de l’AGEM, explica els detalls de l’acord

Millora del Pavelló Polivalent

pavelló polivalent mercabarna

La direcció de Mercabarna i les empreses que operen al Pavelló Polivalent van signar al novembre de 2013 un acord per modernitzar les instal·lacions d’aquest equipament.

Aquest conveni preveia el mateix tipus de col·laboració público-privada que en els casos del Mercat Central del Peix i el Mercat Central de Fruites i Hortalisses, on les companyies es feien càrrec del cost de les obres (prop de 350.000 euros) a canvi d’allargar les concessions administratives fins a 20 anys més. 

Les principals actuacions realitzades al Pavelló Polivalent han estat la millora del sistema de subministrament d'aigua i de protecció davant d'incendis, així com diverses accions per augmentar l’estalvi energètic, com ara la susbtitució de la il·luminació per pantalles de leds. 

Josep Ferrer, president dels empresaris del Pavelló Polivalent, explica l’acord

Biomarket de Mercabarna

mercat bio mercabarna

El Mercat Bio de Mercabarna ha estat creat per donar resposta a la creixent demanda d'aliments ecològics per part dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya i per l'aposta de la ciutat de Barcelona per un model alimentari sa i sostenible.

Mercabarna ha apostat per posar en valor la comercialització dels productes biològics i facilitar així la seva distribució. 

La inauguració del Biomarket està prevista per a finals del 2020 i comptarà amb un total de 22 parades que comercialitzaran productes frescos biològics.

Acte de col·locació de la primera pedra del Biomarket