Els nostres valors

Motor econòmic per a Barcelona, Catalunya i Espanya

 • Pol d'ocupació: 600 empreses que donen feina a 7.500 treballadors directes
 • Facturació total de les empreses del recinte: 5.000 milions d'euros
 • Canal de comercialització de l'agricultura, la pesca i la ramaderia de proximitat
 • Dinamitzador del comerç i la restauració locals
 • Generador de sinèrgies, economies d'escala i concentració
 • Impulsor de la competitivitat i la innovació empresarial
 • Porta d'entrada estratègica d'aliments procedents de Catalunya, d'Espanya, de l'àrea del Mediterrani i de països de l'hemisferi sud, amb destinació a tot el món
 • Lideratge en alimentació fresca al Mediterrani
 • Lideratge internacional en gestió de plataformes alimentàries

Garant de salut per als ciutadans de Catalunya

 • Gran concentració d'empreses de productes frescos, cosa que garanteix la millor relació qualitat/preu dels aliments
 • Màxima oferta i varietat de producte fresc
 • Seguretat alimentària
 • Alt nivell d'especialització i de qualificació professional
 • Impuls a la dieta mediterrània
 • Promotor de campanyes infantils per a una alimentació saludable

Garant de valors socials

 • Lluita contra el malbaratament alimentari
 • Promoció d'uns hàbits d'alimentació saludables
 • Respectuós amb el medi ambient
 • Foment de l'ocupació