Preguntes freqüents sobre Covid-19 a Mercabarna

  • Està previst el tancament de Mercabarna?

No, Mercabarna romandrà oberta per garantir el subministrament d'aliments a la ciutadania.


  • Quins horaris tenen els equipaments/instal·lacions de Mercabarna?

Els Mercats Centrals de Fruites i Hortalisses i del Peix i Marisc obren en el seu horari habitual.

Mercabarna-flor obre en el seu horari habitual. 

L'Escorxador manté el seu horari habitual, però adaptarà el volum de matança a la seva capacitat diària.

El Punt Verd obre de dilluns a divendres de 6:00h a 17:00h i de 18:00h a 3:00h (dilluns inici a les 7:00h). El dissabte obre de 6h fins a les 13:00h. 

El magatzem del Banc dels Aliments funciona de dilluns a divendres de 8 a 12h. 


  • Com es pot arribar a Mercabarna?

En vehicle propi, pels accessos del Prat i de la Zona Franca. L'accés del carrer K està temporalment tancat.

En transport públic: metro (L9 sud, parada Mercabarna) i autobús (línies 109 i 21).


  • Quines mesures de neteja i higiene s'han implementat a Mercabarna?

S'ha incrementat un 50% (5 freqüències diàries al Mercat Central de Fruites i Hortalisses i 4 freqüències diàries al Mercat Central del Peix) la neteja i desinfecció dels espais comuns (lavabos, vestidors i espais d’ús comú) i s’estan utilitzant nous productes amb alt poder desinfectant, posant especial interès en les superfícies de contacte directe amb les mans (poms, botoneres, aixetes, etc.).

S'ha contractat el servei de 2 màquines específiques per a la descontaminació, en cas que fos necessari, de zones afectades per algun cas d'infecció.

S'ha informat a les empreses dels Mercats Centrals sobre les recomanacions per netejar amb més eficàcia l'interior de les parades

S'ha incrementat la freqüència (4 revisions diàries) de reomplir els dispensadors de sabó dels lavabos i vestidors dels Mercats. Qualsevol incidència detectada o rebuda, és corregida de manera immediata. 

La neteja diària de tots els carrers es realitza amb camió cisterna amb aigua a pressió i amb hipoclorit sòdic (diluït al 0,1%), posant especial èmfasi a les zones de major afluència.

La neteja diària de passadissos, accessos, rampes, molls, sotamolls de tots els Mercats i aparcament del Mercat del Peix es realitza a màquina amb aigua a pressió, amb detergent tensoactiu i amb hipoclorit sòdic (diluït al 0,1%).

Addicionalment, al Mercat Central de Fruites i Hortalisses, s'ha intensificat el fregat dels pavellons, fent un doble fregat diari a 4 pavellons alterns i incrementant al màxim possible la quantitat de detergents tensoactiu.

Addicionalment, al Mercat Central del Peix, s'ha augmentat en un 50% els recursos per la neteja de totes les parets i racons.

Tots els dissabtes, mentre duri la situació actual, es realitza un fregat a màquina amb detergents tensoactius de totes les parades del Mercat Central del Peix.

A l'Escorxador, la neteja diària es realitza també a màquina amb aigua a pressió, amb detergent tensoactius i amb  hipoclorit sòdic (diluït al 0,1%) d'accessos, rampes, sotamolls i zones perimetrals.

En el cas que es consideri necessari per un potencial risc de contagi, a banda de les mesures de neteja, es contempla la desinfecció específica d'aquests espais amb nebulització de productes biocides, aplicats per empreses especialitzades i inscrites al Registre Oficial d'Establiments i Serveis Plaguicides (ROESP).

Així mateix, es recorda que:

L’ús de mascareta (tapant nas i boca) és obligatori al Mercat Central de Fruites i Hortalisses, al Mercat Central del Peix i a Mercabarna-flor, tant per a tots els compradors com per als treballadors de les empreses. També és obligatòria als bars i restaurants així com per a moure’s per l’interior de qualsevol local. També cal portar guants com a mesura preventiva. Cada empresa és responsable de proveir els seus treballadors d’aquest material d’autoprotecció. 

Cal mantenir la distància de seguretat entre persones (1,5 metres).

Cal evitar les aglomeracions de persones a l’interior de les parades.

Cal netejar-se les mans de forma habitual amb aigua i sabó o solucions a base d'alcohol.

En cas de tossir o esternudar, ens hem de tapar el nas i la boca amb un mocador d'un sol ús o al colze.


  • Els bars i restaurants de Mercabarna estan oberts?

Sí. Des de l’entrada en vigor de la “nova normalitat” ja no existeixen restriccions normatives pel que fa als aforaments dels diferents establiments. Tant dins el local com fora, sempre s'ha de garantir i respectar la distància de seguretat i utilitzar mascareta.
 


  • Com s'ha de procedir si es detecta un possible cas de Covid-19?

L'empresa ha d'informar sobre el procediment d'aïllament seguit a partir de les recomanacions del 061 trucant al 93556 3220 (Centre de control) o el 61059 6951 (responsable de torn) i enviant un mail a buera(ELIMINAR)@mercabarna.cat.


Informació d’interès

Bones pràctiques per fer més fàcil la compra segura. Ajuntament de Barcelona

Bones pràctiques en els centre de treball- Mesures per la prevenció de contagis de COVID-19. Ministeri de Sanitat

Mesures preventives generals per garantir la separació de treballadors. Ministeri de Sanitat

Recomanacions de neteja i desinfecció d’instal·lacions en empreses alimentàries