Avís legal

Aquesta pàgina Web és propietat de MERCADOS DE ABASTECIMIENTOS DE BARCELONA, S.A. (en endavant MERCABARNA), amb NIF nº A08210403 i domicili al carrer Major de Mercabarna, 76, Centre Directiu, 5º Mercabarna, 08040 de Barcelona i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona: Foli 44, Tom 1536, Llibre 971, Secció 2a, Inscripció 1a, Full 12605.

Per a qualsevol consulta o proposta, contacti'ns al telf. (+34) 93 556 30 00 o a l'e-mail mb(ELIMINAR)@mercabarna.cat.  

Aquesta pàgina Web es regeix per la normativa exclusivament aplicable a Espanya, quedant sotmesa a ella, tant nacionals com a estrangers que utilitzin aquesta Web.

L'accés a la nostra pàgina Web per part de l'USUARI és gratuït i està condicionat a la prèvia lectura i acceptació íntegra, expressa i sense reserves de les presents CONDICIONS GENERALS D'ÚS vigents al moment de l'accés, que preguem llegeixi detingudament. L'USUARI, en el moment que utilitza el nostre portal, els seus continguts o serveis, accepta i es sotmet expressament a les condicions generals d'ús del mateix. Si l'usuari no estigués d'acord amb les presents condicions d'ús, haurà d'abstenir-se d'utilitzar aquest portal i operar per mitjà del mateix.

El subministrament de dades personals a través del nostre portal requereix una edat mínima de 13 anys o, si escau, disposar de capacitat jurídica suficient per contractar.

A qualsevol moment podrem modificar la presentació i configuració de la nostra Web, ampliar o reduir serveis i, fins i tot suprimir-la de la Xarxa, així com els serveis i continguts prestats. Tot això de forma unilateral i sense previ avís.

A. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Tots els continguts, textos, imatges, i codis font són propietat de MERCABARNA o de tercers als quals s'han adquirit els seus drets d'explotació, i estan protegits pels drets de Propietat Intel·lectual i Industrial.

L'usuari únicament té dret a un ús privat dels mateixos sense ànim de lucre i necessita autorització expressa per modificar-los, reproduir-los, explotar-los, distribuir-los o exercir qualsevol dret pertanyent al seu titular.

MERCABARNA és una marca registrada, per la qual cosa, està prohibida la reproducció, imitació, utilització o inserció de la mateixa sense la nostra deguda autorització.

L'establiment d'enllaços al nostre portal no confereix cap dret sobre el mateix. Així mateix, el simple fet d'establir un enllaç a la nostra pàgina web no dóna dret a atorgar-se la categoria de col·laborador o soci.

MERCABARNA queda exonerat de responsabilitat per qualsevol reclamació respecte als drets de propietat intel·lectual dels articles i imatges publicades per tercers al seu portal.

Està absolutament prohibida la imitació, ja sigui total o parcial, del nostre portal.

B. CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

L'accés a la nostra pàgina Web és gratuït i no exigeix subscripció o registre previ.

L'usuari ha d'accedir a la nostra pàgina Web conforme a la bona fe, les normes d'ordre públic i a les presents Condicions Generals d'Ús. L'accés al nostre lloc web es realitza sota la pròpia i exclusiva responsabilitat de l'usuari, que respondrà en tot cas dels danys i perjudicis que pugui causar a tercers o a nosaltres mateixos.

L'usuari té expressament prohibida la utilització i obtenció dels serveis, i continguts oferts a la present pàgina web, per procediments diferents als estipulats en les presents condicions d'ús.

L'USUARI té prohibit qualsevol tipus d'acció sobre el nostre portal que origini una excessiva sobrecàrrega de funcionament als nostres sistemes informàtics, així com la introducció de virus, o instal·lació de robots, o programari que alteri el normal funcionament de la nostra web, o en definitiva pugui causar danys als nostres sistemes informàtics.

Tenint en compte la impossibilitat de control respecte a la informació, continguts i serveis que continguin altres pàgines web als quals es pugui accedir a través dels enllaços que la nostra pàgina web pugui posar a la seva disposició, li comuniquem que MERCABARNA queda eximida de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota classe que poguessin derivar per la utilització d'aquestes pàgines web, alienes a la nostra empresa, per part de l'usuari.

MERCABARNA es reserva el dret unilateral i sense preavís de donar de baixa a qualsevol USUARI que l'organització entengui que ha vulnerat les condicions que regeixen l'ús de la nostra pàgina web, sense que l'USUARI tingui dret a reclamació de cap tipus per aquest tipus d'accions. Així mateix, es reserva el dret d'exercitar les accions legals oportunes contra aquells que vulnerin les presents condicions generals d'ús, acceptant l'USUARI que la no iniciació d'aquestes accions no constitueix una renúncia formal als mateixes, romanent aquestes vigents fins als terminis legals de prescripció de les infraccions.

C. POLÍTICA DE PRIVACITAT

L'enviament de dades personals implica l'acceptació expressa per part de l'USUARI de la nostra política de privacitat, publicada a la pàgina web de l'empresa.

D. RESPONSABILITATS

En posar a la disposició de l'usuari aquesta pàgina Web volem oferir-li un servei de qualitat, utilitzant la màxima diligència en la prestació del mateix, així com en els mitjans tecnològics utilitzats. No obstant això, no respondrem de la presència de virus i altres elements que d'alguna manera puguin danyar el sistema informàtic de l'usuari.

MERCABARNA no garanteix que la disponibilitat del servei sigui contínua i ininterrompuda, per circumstàncies originades per problemes a la xarxa d'Internet, avaries en els dispositius informàtics o altres circumstàncies imprevisibles, de manera que l'USUARI accepta suportar dins d'uns límits raonables aquestes circumstàncies, per la qual cosa renuncia expressament a reclamar a MERCABARNA qualsevol responsabilitat per les possibles fallades, errors i ús del servei.

L'USUARI assumeix tota la responsabilitat derivada de l'ús de la nostra pàgina web, sent l'únic responsable de tot efecte directe o indirecte que sobre la pàgina web es derivi, incloent, de forma enunciativa i no limitativa, tot resultat econòmic, tècnic i/o jurídic advers, així com la defraudació de les expectatives generades pel nostre portal, obligant-se l'usuari a mantenir indemne a MERCABARNA per qualssevol reclamacions derivades, directa o indirectament de tals fets.

MERCABARNA no garanteix l'exactitud, veracitat i vigència dels continguts d'aquesta pàgina web, ja siguin propis, de tercers o enllaçables a altres webs, quedant totalment exonerada de qualsevol responsabilitat derivada de l'ús de la mateixos.

MERCABARNA queda exonerada de qualsevol responsabilitat derivada de qualsevol reclamació, inclòs el pagament d'honoraris a advocats, per les demandes i reclamacions originades per tercers per l'incompliment per part de l'USUARI de les nostres condicions d'ús, accés i política de privacitat, o qualsevol una altra reclamació per l'incompliment de la legislació vigent.

L'USUARI reconeix que ha entès tota la informació respecte a les condicions d'ús del nostre portal i reconeix que són suficients per a l'exclusió de l'error en les mateixes i, per tant, les accepta integra i expressament.

L'USUARI és plenament conscient que la mera navegació per la present pàgina web, així com la utilització dels seus serveis, implica l'acceptació de les presents condicions d'ús.

Tot el referent a la nostra pàgina web, es regeix exclusivament per les lleis espanyoles. En el cas que es produeixi qualsevol tipus de discrepància o diferència entre les parts en relació amb la interpretació i contingut de la present pàgina web, totes les parts es sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als Jutjats i Tribunals de Barcelona.

E. VIGÈNCIA DE LES CONDICIONS GENERALS D'ACCÉS A la WEB

Les presents Condicions Generals d'Ús han estat modificades amb data 16/05/2018. En qualsevol moment podem procedir a la seva modificació. Per favor, comprovi la data d'emissió en cada ocasió en què es connecti a la nostra pàgina Web i així tindrà la certesa que no s'ha produït modificació alguna que li afecti.

Per a qualsevol qüestió en relació a les Condicions d'Ús de la nostra pàgina web, pot posar-se en contacte amb nosaltres al telèfon o direcció postal o electrònica a dalt indicades o amb Lant Advocats a info(ELIMINAR)@lant-abogados.com o www.lant-abogados.com.