Estadístiques de contractació

TIPUS DE CONTRACTE
(% segons imports assignats)

* Contractes anteriors a la LCSP, subhastes o adjudicació directa

TIPUS DE CONTRACTE
(% segons nº de contractes assignats)

* Contractes anteriors a la LCSP, subhastes o adjudicació directa

CONTRACTES MAJORS
(% segons imports assignats)

CONTRACTES MAJORS
(% segons nº de contractes assignats)