Contractes/licitacions

Més informació al Perfil del contractant

Referencia Objecte del contracte Nom adjudicatari Data contracte Import adjudicació (€) Import licitació (€) Procediment
NEG14101 Obres de reforma dels vestidors del Mercat Central del Peix de Mercabarna VOPI4 SA 06-06-14 392.309,00 461.540,00 Negociat
NEG14104 Serveis de disseny i impressió de la memòria econòmica i d'activitats de Mercabarna en paper i desenvolupament d'una pagina web per a la difusió dels continguts d'aquesta EXTRA ESTUDIO SL 15-12-14 33.250,00 35.000,00 Negociat
NEG14105 Servei de lloguer, neteja i manteniment de la roba de treball del personal en plantilla ELIS MANOMATIC SAU 25-02-15 37.181,52 38.000,00 Negociat
NEG14106 Obres d'adequació del sostre de la sala de vendes de l'escorxador PLASFOC SAU 23-02-15 123.334,00 130.000,00 Negociat
NEG15101 Servei de consultoria per a l'anàlisi i avaluació de la situació organitzativa de Mercabarna IXEM CONSULTORES SL 05-03-15 94.500,00 98.500,00 Negociat
NEG15102 Obres de refoç de tres moduls del fals sostre del Mercat Central del Peix MONCOBRA SA 19-05-15 105.201,08 135.482,61 Negociat
NEG15103 Obres de reparació estructural del sostre de l'entreplanta de l'escorxador REHAC SA 04-05-15 228.294,61 267.209,00 Negociat
NEG15104 Redacció de projecte i execució de les obres de substitució dels tancaments de façana del edifici del Centre Directiu DRAGADOS SA 20-07-15 800.000,00 800.000,00 Negociat
NEG15105 Obres de reforma interior d'oficines de planta 1ª, edifici d'oficines, carrer L-6 A, Mercabrna (Zona Franca) " Food Trade Center" CONSTRUCCIONES TRADE S.L.   363.896,51 386.669,29 Obert
NEG15106 Sersei diari de seguiment de continguts específics dels mitjans de comunicació i xarxes socials (Clipping) ACCESO GROUP SL 28-09-15 23.400,00 24.900,00 Negociat

NEG15108

Obres pla de mobilitat

OBRES I SERVEIS ROIG S.A.

31-12-15

136.552,14

159.940,17

Negociat amb publicitat

NEG15109 Obres nova xarxa d’aigua Mercat del Peix INSTAVI PALLEJA, S.L. 15-03-16 358.807,97 471.482,61 Negociat amb publicitat
OB10102 Serveis de neteja viària i recollida de residurs de la unitat alimentaria "Mercabarna" FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A. 28-01-2011 11.215.098,86 11.884.089,00 Obert harmonitzat
OB11102 Servei de vigilancia, peatgers i personal auxiliar per als recintes de Mercabarna a la Zona franca i Mercabarna-flor PROSEGUR COMPAÑIA DE SEGURIDAD S.A. 01-07-11 4.646.802,00 4.993.875,00 Obert harmonitzat
OB12102 Redacció del projecte i direcció de les obres de l'aparcament P2 de la Unitat alimentària IDP INGENIERIA Y ARQUITECTURA IBERIA SL 31-10-12 119.348,78 170.000,00 Obert
OB12103-LOT1 Serveis de neteja lleugera dels Mercats Centrals (Lot 1) de Mercabarna EULEN S.A. 31-01-2013 670.629,75 731.976,00 Obert harmonitzat
OB12103-LOT2  Serveis de neteja lleugera de les dependencies i equipaments (Lot 2) de Mercabarna EULEN S.A. 31-01-2013 333.352,41 414.735,00 Obert harmonitzat
OB12103-LOT3  Serveis de neteja lleugera del Punt Verd (Lot 3) de Mercabarna ISS FACILITY SERVICES SA 31-01-2013 704.416,62 807.570,00 Obert harmonitzat
OB12103-LOT4  Serveis de neteja lleugera de l'escorxador (Lot 4) de Mercabarna ISS FACILITY SERVICES SA 31-01-2013 672.371,64 919.608,00 Obert harmonitzat
OB13101 Obres de reparació, conservacio i manteniment del paviment asfàltic al recinte de Mercabarna a la Zona franca i Mercabarna-flor a Sant Boi de Llobregat ROMERO GAMERO SAU 02-09-13 334.670,07 460.027,60 Obert
OB13102 Obres de reparació, conservació i manteniment dels edificis de Mercabarna a la Zona Franca i Mercabaran-flor a Sant Boi de Llobregat VOPI4 SA 02-09-2013 609.000,00 870.000,00 Obert
OB13103 Obres de reparació, conservacio i manteniment de la urbanització (obra civil) al recinte de Mercabarna a la Zona Franca de Barcelona i en Mercabarna-flor a Sant Boi de Llobregat ROMERO GAMERO SAU 02-09-13 462.720,00 640.000,00 Obert
OB13104 Obres de renovació, conservació i manteniment de la senyalització vertical, horitzontal i seguretat vial dels carrers de Mercabarna a la Zona Franca i Mercabarna-flor a Sant Boi de Llobregat SEÑALIZACIONES JICA SA 02-09-13 187.961,24 273.609,68 Obert
OB14104 Servicio de seguros de todo riesgo de daños materiales y responsabilidad civil de Mercabarna SEGUR CAIXA ADESLAS SA 01-04-2015 361.725,72 46.3856,1 Obert harmonitzat
OB14102 Servei de neteja i manteniment de la xarxa de clavegueram de Mercabarna i transport de les aigües residuals de Mercabarna flor fins a l'edar de Mercabarna CORPORACION CLD, SERV. URBANOS TRAT. RESIDUOS SL 03-09-14 192.389,72 228.000 € Obert harmonitzat
OB14103 Serveis de reparació, conservació i manteniment d'instal·lacions i maquinària en els edificis de Mercabarna al recinte de la Zona Franca i Mercabarna flor a Sant Boi de Llobregat MONCOBRA SA 27-01-15 190.390,51 229.000,00 Obert harmonitzat
OB14104 Servicio de seguros de todo riesgo de daños materiales y responsabilidad civil SEGUR CAIXA ADESLAS SA 01-04-15 602.876,22 773.093,50 Obert harmonitzat
OB14105 Serveis de transport i gestió de residus considerats material especific de risc "Mer" de l'Escorxador de Mercabarna GREIXOS I FARINES DE CARN SA "GREFACSA" 01-06-15 168.750,00 168.750,00 Obert harmonitzat
OB14106 Serveis d'assistència tècnica per a la gestió i direcció integrada (Project management) dels projectes i obres de renovació d'infraestructures dels mercats centrals de Mercabarna MASTER SA INGENIERIA Y ARQUITECTURA 25-06-15 620.140,00 808.000,00 Obert harmonitzat
OB15101 Serveis de recollida de residus classificats com a cat.1 i recollida i transport de residus classificats com a cat.3 de l'escorxador de Mercabarna CASTILOGISTIC SL 01-06-15 57.000,00 57.000,00 Obert
OB15102 Serveis de prevenció aliè de riscos de les empreses integrades als recintes de la unitat alimentària de Mercabarna i Mercabarna-flor SGS TECNOS SA 01-04-15 46.591,00 48.460,00 Obert
OB15103 Servei de control integrat de plagues de les zones comunes dels edificis de Mercabarna al recinte de la Zona franca i Mercabarna Flor a Sant Boi de Llobregat FILTRO-NET SL 14-07-20 80.550.00 105.000,00 Obert
OB15105 Obres reparació,conservació i mantenimet d’edificis VOPI4, S.A. 15-03-16 1.316.694,00 2.123.700,00 Obert no Harmonitzat
SUB14101 ELECTRICITAT Contracte de subministrament d’electricitat GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA   1.686.510,07   Concurs - Subhasta
SUB14101GAS Contracte de subministrament DE gas natural GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA   265.554,28   Concurs - Subhasta
95001-15 Serveis de buidat, neteja i lliuraments de despulles PRODUCTES DEL CINQUE QUART SA 02-11-95 204.074,89   Adjudicació directe
99001-15 Serveis d’estabulacició i faenat de bestiar CONDIALIMENT SCCL 01-07-99 2.146.932,11   Adjudicació directe
AM- ORANGE MOBIL Acord Marc Orange ORANGE ESPAGNE SAU   22.000,00   Acord marc
AM-ORANGE FIX Acord Marc Orange ORANGE CAT. XARXES DE TELECOMUNCIACIONS SAU   30.000,00   Acord marc
DIR15AIGUESBCN Contracte de subminitrament d’aigua Mercabarna AIGUES DE BARCELONA SA   321.740,00   Adjudicació directe
DIR15AJBCN/ RESIDUS Ajuntament de Barcelona - Residus de cartró i deixalleries municipals AJUNTAMENT DE BARCELONA   110.000,00   Adjudicació directe